​Пленарні засідання Верховної Ради України 23 березня 2017 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. Народні депутати розглянули питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо отримання комунальних послуг».

Законодавчим актом внесено зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якими визначено адресу фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи та передбачено, що внутрішньо переміщені особи мають право на оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу за тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Законопроект зареєстровано за №2481.

Прийнято Закон «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Законом виключено із переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Відповідні зміни внесено до статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Законопроект зареєстровано за №4022а.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо запровадження середньострокового бюджетного планування)».

Законом доповнено розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України новим пунктом 44, відповідно до якого у 2017 році з метою здійснення заходів із запровадження середньострокового бюджетного планування, як виняток з положень абзацу дев’ятого частини першої статті 21, частин першої і третьої статті 33 Кодексу та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради України:

Міністерство фінансів разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та до 1 червня 2017 року подає на розгляд Кабінету Міністрів України уточнений прогноз Державного бюджету України на 2018 і 2019 роки та проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, які розглядаються та схвалюються Кабінетом Міністрів у двотижневий строк з дня їх подання;

Кабінет Міністрів подає не пізніше 15 червня 2017 року проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки до Верховної Ради України.

Проект Закону зареєстровано за №6161.

Народні депутати 230 голосами підтримали пропозицію головуючого працювати без перерви о 12.00.-12.30.

Ухвалено Закон "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"

Документом вносяться зміни щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 6172.

Ухвалено Закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" з пропозиціями Президента України

Дія цього Закону поширюється на суб'єктів кінематографії, юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять діяльність, пов’язану з кінематографією, та/або здійснюють виробництво, зберігання, розповсюдження, демонстрування, інше використання фільмів, інших аудіовізуальних творів на території України.

Встановлюється також, що метою державної підтримки кінематографії є:

створення належних правових і економічних умов, необхідних для розвитку кінематографії;

формування економічно самодостатньої, конкурентоспроможної на міжнародних ринках індустрії кінематографії, виробництва фільмів, інших аудіовізуальних творів;

створення сприятливих умов та розвиток сучасної інфраструктури для виробництва, демонстрування і розповсюдження фільмів;

створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою підтримки для виробництва, демонстрування і розповсюдження національних фільмів в Україні та за кордоном;

збільшення податкових надходжень до бюджету за рахунок розвитку індустрії кінематографії;

запровадження механізмів залучення позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб’єктів кінематографії;

популяризація українських цінностей, української мови та культури, підвищення інтересу масового глядача до національних фільмів;

створення належних правових механізмів для захисту прав інтелектуальної власності;

створення якісної освітньої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері кінематографії;

створення умов для збільшення кількості робочих місць, посилення соціальних гарантій працівникам кінематографії;

розвиток матеріально-технічної бази кінематографії, виробництва, демонстрування, розповсюдження та популяризації фільмів;

активізація міжнародного, міждержавного, зовнішньоекономічного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену і висококонкурентну індустрію кінематографії.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 3081-д.

Прийнято Закон «Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги».

Верховна Рада України ратифікувала Рамковий договір між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, вчинений 24 листопада 2016 року в м. Будапешті, який набирає чинності на 30 (тридцятий) день з дати останнього повідомлення однієї із сторін про завершення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеним Договором.

Проект Закону зареєстровано за №0136.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Законом внесено зміни до ст. 1 Закону України «Про Державний бюджету України на 2017 рік», якими збільшити на 100000 тис. гривень його доходну та видаткову частини, а також одночасно на таку ж суму збільшити обсяг дефіциту Державного бюджету України.

Також внесено зміни до додатків № 2 «Фінансування Державного бюджету України на 2017 рік», № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік» і № 9 «Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2017 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів», затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», якими Державному агентству автомобільних доріг на 100000 тис. гривень збільшено обсяг видатків спеціального фонду на фінансування нової бюджетної програми «розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні» (код 3111620). Джерелом надходжень спеціального фонду державного бюджету для здійснення зазначених видатків є зовнішнє державне запозичення в Ексімбанку Угорщини.

Законопроект зареєстровано за №6143.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"».

Законом приведено термінологію Закону у відповідність із Законом України «Про публічні закупівлі»; уточнено особливості проведення процедур закупівлі енергосервісу; застосовано показник ефективності енергосервісного договору, як критерій визначення переможця за процедурою відкритих торгів чи переговорною процедурою закупівлі; врегульовано строки укладання енергосервісного договору та строки погодження істотних умов договору енергосервісу.

Проект Закону зареєстровано за №4549.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (щодо державних інвестиційних проектів)».

Законодавчим актом приведено положення Закону України «Про інвестиційну діяльність» у відповідність із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів», а також удосконалено проведення оцінки, відбору і моніторингу інвестиційних проектів, для реалізації яких може бути надана державна підтримка.

Законопроект зареєстровано за №5105.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями».

Законом вдосконалено державне регулювання використання печаток у господарській діяльності.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, якими виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання) та необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено адміністративну відповідальність за вимогу посадової особи про наявність відбитку печатки суб’єкта господарювання, що ним подається до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №4194.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16.00 розпочалось вечірнє засідання Верховної Ради України

Народні депутати продовжили розгляд питань промислової політики та підприємництва.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»

Документом, зокрема, передбачено:

- удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства;

- запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 відсотків простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 2302а-д.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів»

Документом, зокрема, передбачено доповнення чинного законодавства новими статтями з метою регламентації питання укладення акціонерами договорів з метою спільної реалізації їх прав.

Встановлюється також, що рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є держава, що володіє акціями (часткою) від 25 відсотків їх статутного капіталу, приймається відповідним суб’єктом управління державної власності. У разі якщо таким суб’єктом управління державної власності є господарська структура, рішення приймається наглядовою радою такої господарської структури або її вищим органом управління.

Рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є господарське товариство, частка держави в якому становить 100 відсотків, і яке володіє від 25 відсотками їх статутного капіталу, приймається наглядовою радою такої господарської структури або вищим органом управління господарського товариства, частка держави в якому становить 100 відсотків».

Відповідний законопроект зареєстровано за № 4470.

Ухвалено Закон «Про Український культурний фонд»

Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Відповідно до закону, Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада і Дирекція. Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду, який здійснює свою діяльність на громадських засадах. Головою Фонду може бути призначена особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. На Голову Фонду поширюються обмеження, передбачені частиною третьою статті 8 цього Закону.

Відповідний законопроект зареєстровано за №5491.

Прийнято Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків».

Закон спрямований на забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур реорганізації та капіталізації банків.

Законодавчим актом визначено особливості проведення процедури реорганізації банку шляхом приєднання, згідно з якими, «банк або банки (далі разом або окремо - Банк що приєднується) мають право здійснити реорганізацію шляхом приєднання до іншого банку (далі - Банк-правонаступник, а разом Банк що приєднується та Банк-правонаступник - Банки-учасники) за спрощеною процедурою, визначеною цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Банки-учасники зобов’язані подати до Національного банку України проект плану реорганізації шляхом приєднання (далі - проект Плану реорганізації), затверджений наглядовими радами кожного Банку-учасника».

Законом встановлено, що Національний банк України надає попередній висновок про погодження проекту Плану реорганізації або відмовляє у наданні попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації протягом десяти робочих днів з дня отримання проекту Плану реорганізації та повного пакета документів, визначених Національним банком України.

Законом тимчасово, до 1 серпня 2020 року, зменшено строки розгляду документів та оптимізовано процедури капіталізації та реорганізації банків шляхом приєднання для забезпечення послідовних та узгоджених дій з боку регулюючих органів.

Законом врегульовано питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи та розв’язано проблему забезпечення безперервності обслуговування клієнтів банку, що приєднується, протягом проведення усієї процедури реорганізації.

Положення цього Закону про капіталізацію банків за спрощеною процедурою застосовуються також до банків, які прийняли рішення про збільшення статутного капіталу до дня набрання чинності цим Законом, за умови що рада такого банку після набуття чинності цим Законом ухвалить рішення про застосування цього Закону до збільшення капіталу банку. За відповідне рішення мають проголосувати усі члени ради банку, які беруть участь у засіданні з цього питання.

Законом встановлено, що у спрощених процедурах, визначених цим Законом, не можуть брати участь банки, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Закону України «Про санкції», а також банки, власниками прямої та/або опосередкованої істотної участі в яких є особи, до яких застосовано такі санкції.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Законопроект зареєстровано за №6010.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо вдосконалення регулювання відносин з використання державного і комунального майна на тимчасово окупованій території України».

Законом скасовано концесійні платежі за право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) державним та комунальним майном.

Відповідні зміни внесено до статті 7 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

Проект Закону зареєстровано за №5265.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про фінансове оздоровлення державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Законодавчим актом внесено зміни до Закону України "Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", згідно з якими, "підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років починаючи з 2020 року відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану розвитку підприємства, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. На суму заборгованості не нараховуються відсотки. Відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього Закону сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості. Нараховані штрафні санкції списуються;".

Закон "Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" доповнено статтею 21, якою доручено Кабінету Міністрів України забезпечити, починаючи з 2016 року, державне підприємство "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» державними замовленнями, у тому числі, державними оборонними замовленнями, виходячи із можливостей державного бюджету".

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №5113.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника».

Законодавчим актом сільськогосподарським товаровиробникам, які до 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість:

у період до 31.12.2017 року збільшено значення суми податку на додану вартість, на яку платник може зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму коштів, що були перераховані ними у січні 2017 року з поточних рахунків на спеціальні сільськогосподарські рахунки, у розмірі не більше суми, задекларованої до сплати на спеціальні сільськогосподарські рахунки у декларації з податку на додану вартість за грудень 2016 року;

у межах суми такого збільшення надано право платнику податку подати до органу державної фіскальної служби заяву щодо перерахування таких коштів з рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість такого платника податку на його поточний рахунок відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 Податкового кодексу України.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Законопроект зареєстровано за №6099.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Законодавчим актом уточнено, що дія його положень поширюватиметься на платників податків, які станом на 14 квітня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території, яка визнана такою відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», або в населених пунктах на лінії зіткнення.

Законом визначено термін «територія проведення антитерористичної операції».

Законом скасовано звільнення від відповідальності передбаченої Податковим кодексом, якщо фактичним місцезнаходженням структурного підрозділу юридичної особи є територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, а місцезнаходженням відповідної юридичної особи є інша територія України в межах діяльності, яка провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи та за весь період проведення антитерористичної операції.

Законом встановлено не поширювати на платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення вимоги щодо заборони замовлення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які виробляються на цій території, ввезення на іншу територію України тютюнових виробів або алкогольних напоїв, застосування норм пунктів 213.2 та 213.3 статті 213 та статей 225, 229 ПК України.

Документом заборонено повернення нарахованих та сплачених за період проведення антитерористичної операції сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 ПК України за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, а також суми плати за землю відповідно до статей 269 - 289 ПК України за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції.

Законом конкретизовано, що під час нарахування (виплати) фізичним особам - підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є лише тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов'язані утримати податок на доходи у джерела виплати.

Законом уточнено спеціальні правила підтвердження даних визначених у податковій звітності платниками податків/податковими агентами які провадили господарську діяльність на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, і не можуть пред'явити первинні документи.

Законом абзац 11 підпункту 38.11 пункту 38 розділу І Податкового кодексу викладено в такій редакції:

«зазначені в цьому підпункті положення застосовуються до платників податків/податкових агентів, які станом на 1 квітня 2017 року здійснили зміну свого місцезнаходження (місця проживання) з тимчасово окупованої території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, на іншу територію України та сплачували податки до бюджету в період проведення антитерористичної операції згідно з цим Кодексом».

Проект Закону зареєстровано за №6210.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За матеріалами Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Допит Стерненка в суді по справі щодо необхідної оборони. Автор опублікував відео його допиту в суді по справі щодо необхідної оборони

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.