​Пленарні засідання Верховної Ради України 6 жовтня 2016 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкривши ранкове засідання, звернув увагу на те, що в порядку денному сьогодні є питання культури, науки та освіти. А. Парубій також повідомив, що сьогодні розглядатиметься проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», питання, яке не потребує включення до порядку денного. Розгляд цього питання розпочнеться об 11-й годині.


Народні депутати розпочали розгляд законопроектів з питань культури, науки і освіти.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері».

Законом (№4726) забезпечується набрання чинності пунктами 3 та 4 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері», які за змістом чинної редакції п. 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» повинні набрати «чинності з 1 січня року, наступного за роком утворення Українського інституту книги».

Ухвалено Закон «Про внесення змін до «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

Документом передбачено наступне:

в пункті 2 розділу ІI «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.103) після слів «закладів культури» доповнити словами та цифрами «згідно із пунктом 9 статті 36 Кодексу законів про працю України»;

в абзаці другому пункту 3 розділу ІI «Прикінцеві положення» Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.103) слово «розірвати» замінити на слово «припинити».

Відповідний законопроект зареєстровано за №4679.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо уточнення деяких положень)».

Законодавчим актом пропонується внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», якими врегулювати деякі питання у сфері наукової і науково-технічної діяльності; визначено поняття «докторант»; уточнити порядок обрання дійсних членів національних академій наук та керівників наукових установ, окремі положення з пенсійного забезпечення та оплати праці наукових працівників, наукових відряджень тощо.

Проект Закону зареєстровано за №4349.

Головуючий повідомив про те, що в пленарному засіданні беруть участь члени Кабінету Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Народні депутати розглянули законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо використання кредиту Уряду Республіки Польща на умовах пов’язаної допомоги».

Законодавчим актом внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», якими передбачено змінити порядок використання коштів кредиту у сумі 10,0 млн. гривень, що будуть залучені відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща на реалізацію «Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інші проекти».

Законом внесено зміни до статті 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та додатків № 3, № 4 і № 9 до нього, якими передбачається:

збільшити видатки спеціального фонду державного бюджету загалом на 10 млн грн, у тому числі:

Міністерству внутрішніх справ (відповідальний виконавець - Адміністрація Державної прикордонної служби) на 0,7 млн грн за бюджетною програмою 1002030 «Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу» для реалізації Проекту модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю за рахунок відповідного кредиту загалом у сумі 7 млн євро;

Державному агентству автомобільних доріг на 6,8 млн грн, передбачивши за новою бюджетною програмою 3111610 «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» для реалізації Проекту з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону, для подальшого якісного поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща за рахунок відповідного кредиту загалом у сумі 68 млн євро;

Міністерству фінансів (відповідальний виконавець - Державна фіскальна служба) на 2,5 млн грн за бюджетною програмою 3507010 «Керівництво та управління у сфері фіскальної політики» для реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску за рахунок відповідного кредиту загалом у сумі 25 млн євро;

зменшити за спеціальним фондом державного бюджету надання кредитів Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору» на 10 млн грн /у чинній нормі такі кошти затверджені для реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проектів за рахунок відповідного кредиту загалом у сумі 100 млн євро.

Закон прийнято з редакційними та техніко-юридичні правками.

Проект Закону зареєстровано за №5074.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Законодавчим актом збільшено видатки:

на оборону і безпеку - у сумі 7,1 млрд. грн., з них на грошове забезпечення - 6,3 млрд. гривень;

на оплату праці з нарахуваннями працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та закордонних дипломатичних установ України - 1,5 млрд. гривень;

Міністерству регіонального розвитку України на бюджетну програму «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) – 950,0 млн. гривень;

на бюджетну програму «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» - 420,0 млн. гривень;

Міністерству юстиції України для забезпечення невідкладного фінансування витрат, пов’язаних з представництвом інтересів України у закордонних юрисдикційних органах - 90,0 млн. гривень;

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності - 50,0 млн. гривень;

Національній академії медичних наук на бюджетну програму «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» - 35 млн. гривень;

субвенцію з Державного бюджету України місту Умань на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (на виконання заходів з підготовки до відзначення 400-річчя заснування м. Умані, зокрема, для проведення ремонту та реконструкції дорожнього покриття у межах міста) - 15,0 млн. гривень;

Міністерству молоді та спорту України на бюджетну програму «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) - 8,0 млн. гривень.

Згідно із Законом, зазначене збільшення видатків передбачено забезпечити за рахунок підвищення дохідної частини загального фонду Державного бюджету України на 1,16 млрд. гривень шляхом зарахування до цього фонду доходів загального фонду місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, що надходять протягом 2016 року на рахунки в органах Казначейства України, тимчасово, до повернення цих населених пунктів під контроль державної влади, та інших джерел збільшення видатків.

Законом зменшено витрати загального фонду державного бюджету, зокрема, за такими напрямами:

виконання боргових та гарантійних зобов’язань на 8,5 млрд грн /у зв’язку з економією бюджетних коштів, а саме за бюджетними програмами:

Укравтодору «Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування» (код 3111030) на 4.845 млн грн;

Мінфіну «Обслуговування державного боргу» (код 511350) на 2.395,6 млн грн та «Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії» (код 3511600) на 831,9 млн грн;

Державного космічного агентства «Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів «Циклон-4» та «Створення Національної супутникової системи зв'язку»« (код 6381130) на 414,4 млн грн;

за бюджетною програмою Мінекономрозвитку «Підтримка державних та регіональних інвестиційних проектів» (код 1211110) - на 360 млн грн;

щодо трансфертів місцевим бюджетам зменшення:

освітньої субвенції (бюджетна програма за кодом 2211190) на 50 млн грн;

субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (бюджетна програма за кодом 2511110) на 14 млн грн.

Закон прийнято з урахуванням необхідних редакційних та техніко-юридичних правок.

Проект Закону зареєстровано за №5217.

Прийнято за основу проект Закону «Про освіту».

Законопроектом пропонується регулювати суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначити повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Згідно із проектом, «Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних компетентностей для її успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, підготовка кваліфікованих фахівців, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору».

Проектом передбачається:

забезпечити право вибору в освіті, зокрема, право вибору закладу освіти, форми здобуття освіти тощо, відповідно до статті 2 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України № 475/97 від 17.07.97 «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»;

забезпечити автономію закладів освіти і академічних свобод для педагогічних працівників;

удосконалити систему управління освітою;

визначити вимоги до формування змісту освіти;

врегулювати питання економічної діяльності закладів освіти.

Проектом також пропонується забезпечити державно-громадське управління системою освіти; - національної системи кваліфікацій; атестації та сертифікації вчителів; структури професійної освіти; визначити гарантії доступу до позашкільної освіти тощо.

Проект Закону зареєстровано за №3491-д.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників».

Законопроектом пропонується привести законодавчі та інші нормативні акти у відповідність з нормами Конституції України в частині забезпечення конституційних прав громадян на працю, а також норм щодо заборони примусової праці, визначених Конвенцією Міжнародної організації праці №29 «Про примусову чи обов’язкову працю» від 28 червня 1930 року та Міжнародною Конвенцією «Про скасування примусової праці» №105, ратифікованою Законом України від 05.10.2000 № 2021-ІІІ.

Законопроект, зокрема, пропонується надати право для осіб, які укладуть угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості та селищах міського типу, на першочергове зарахування таких осіб до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням.

Відповідні зміни пропонується внести до частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Проектом також передбачається, що випускникам вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, які уклали угоди про відпрацювання протягом трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Зміни пропонується внести до частини четвертої статті 64 Закону України «Про вищу освіту».

Проект Закону зареєстровано за №3312.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги).

Законом, зокрема, встановлюється, що універсальна програмна послуга – перелік телерадіопрограм, отримання яких усіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять такі телерадіопрограми:

1) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, що здійснюють мовлення в межах не більш як однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), що відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, що використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, що дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;

3) державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.

Документ містить також норму, відповідно до якої провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги.

Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.

Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності.

Рішення Національної ради про затвердження переліку програм універсальної програмної послуги не є регуляторним актом, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Оприлюднення такого рішення здійснюється в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

Відповідний законопроект зареєстровано за №3504.

До порядку денного сесії було включено законопроекти: про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо мораторію на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення) №4727; про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо захисту національних інтересів та продовольчої безпеки держави шляхом продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення та запобігання їх прихованому продажу за договорами емфітевзису №5123; про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності №5067; про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій) №5050.

Народні депутати не підтримали пропозицію про включення до порядку денного проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» №5142.

Парламентарії розглянули проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності №5067.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності»

Передбачено, зокрема, наступні зміни:

до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - пропонується вдосконалити систему державної реєстрації прав на нерухоме майно, зокрема, передбачається невідкладне повідомлення державним реєстратором власника об’єкта нерухомого майна щодо якого подано заяву про проведення відповідних реєстраційних дій, запровадження обов’язкової реєстрації заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, відновлення реєстраційних дій лише за рішенням суду, що набрало законної сили або заяви власника. Також пропонується надання права Міністерству юстиції України здійснювати моніторинг реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно; обов’язкове використання державними реєстратором відомостей Державного земельного кадастру, Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а також використання відомостей, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень; запровадження особливостей проведення реєстраційних дій за рішенням суду, вдосконалення розмірів адміністративного збору за відповідні реєстраційні дії; збільшення з 30-ти до 60-ти днів терміну оскарження рішень, дії або бездіяльності державного реєстратора, обов’язкове надання в паперовому вигляді витягу із державного реєстру прав;

до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» - пропонується обов’язкове нотаріальне посвідчення справжності підписів засновника (учасника), уповноваженої ними особи, на установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи, заяві про вихід з товариства, що подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу; здійснення Міністерством юстиції України моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; подання міністерством до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

до Закону України «Про нотаріат» - передбачається, зокрема, надання повноважень не лише головним управлінням Міністерства юстиції готувати подання Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, а й Міністерству юстиції України; уточнення підстав за якими може бути анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

до Кримінального кодексу України - передбачається вдосконалення та посилення кримінальної відповідальності за підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно;

до Кодексу України про адміністративні правопорушення - передбачається посилення адміністративної відповідальності на посадових осіб, які порушують встановлені законом строки проведення державної реєстрації фізичних і юридичних осіб або громадських формувань, або порушують встановлений порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

до Закону України «Про електронний цифровий підпис» - передбачається запровадження нової термінології «захищений носій особистих ключів» та зобов’язання державних реєстраторів використовувати лише захищені носії особистих ключів;

до інших законодавчих актів - передбачається заборона припиняти керівникам своє членство в організації роботодавців чи об’єднанні організацій роботодавців, у творчій спілці, членство в політичній партії, у громадському об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 5067.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16. 00 розпочалося вечірнє засідання Верховної Ради України

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на початку вечірнього засідання повідомив: як тільки законопроекти стосовно мораторію на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення будуть готові до розгляду, народні депутати почнуть їх розгляд.

Парламентарії розглянули проект Постанови «Про скасування результатів голосування за проект Закону України «про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

За результатами голосування проект постанови було відхилено.

Народні депутати розглянули проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій)».

Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій)».

Законодавчим актом внесено зміни до Податкового кодексу України з урахуванням специфіки діяльності релігійних організацій, зокрема до абзацу третього підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133, передбачивши, що визначені цим пунктом вимоги не поширюються на релігійні організації, зареєстровані відповідно до закону.

Законом внесено зміни до підпунктів 133.4.2 і 133.4.4 пункту 133.4 статті 133, передбачивши, що доходи (прибутки) релігійних організацій використовуються не лише для здійснення діяльності за напрямами, визначеними установчими документами таких організацій, але й передбаченої законом для релігійних організацій неприбуткової діяльності (здійснення гуманітарної допомоги, благодійної діяльності, меценатства тощо).

Законом також доповнено пункт 35 підрозділу 4 Перехідних положень Податкового кодексу України абзацом третім, встановивши, що неприбуткові підприємства, установи та організації тимчасово до 1 січня 2017 року не можуть бути виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій лише з тієї підстави, що у контролюючого органу відсутні копії їх установчих документів.

Закон прийнято з урахуванням техніко-юридичних правок.

Відповідний проект Закону зареєстровано за №5050.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних текстових повідомлень».

Законом, зокрема, встановлюється, що благодійне телекомунікаційне повідомлення – ініційоване з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на цілі благодійної діяльності. У разі направлення (здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку відповідній неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді на цілі благодійної діяльності у строк та відповідно до умов, визначених договором.

Оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору про публічний збір благодійних пожертв, укладеного з неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок) або територіальною громадою. При цьому видача довіреності оператору від неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади не вимагається.

Відповідний законопроект зареєстровано за №2297.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень».

Законодавчим актом передбачено звільнити від оподаткування податком на додану вартість «операції оператора телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг в частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі», а також дозволити таким платникам податку зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника - оператора телекомунікацій у разі відмови абонента від передплачених, але не отриманих телекомунікаційних послуг дозволяється при перерахуванні частини суми передоплати телекомунікаційних послуг у якості благодійної пожертви при виконанні благодійного телекомунікаційного повідомлення за дорученням абонента.

Проект Закону зареєстровано за №3467.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільсьгогосподарських земель».

Законом передбачено внести зміни до пунктів 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України та продовжити дію мораторію на купівлю - продаж та іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення до врегулювання на законодавчому рівні процедури обігу земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 5123-1.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління державними підприємствами, що виготовляють бланки цінних паперів, документи та бланки, які потребують використання спеціальних елементів захисту».

Документом визначається, що бланки цінних паперів та документи суворої звітності виготовляються лише на державних підприємствах, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, а не на державних підприємствах, що входять до сфери управління Національного банку України, як це передбачено чинними вимогами законодавства.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 4630.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі».

Законопроектом №4014а пропонується створити Державний дорожній фонд в складі спеціального фонду Державного бюджету України і передбачити джерела його наповнення, які будуть спрямуватись виключно на фінансування дорожнього господарства.

Проектом передбачається, що дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень від:

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;

коштів спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;

плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;

інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону «Про джерела фінансування дорожнього господарства України».

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі».

Законопроектом пропонується внести такі зміни до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс):

доповнити Кодекс новою статтею 24-2, в якій передбачено, зокрема, створення Державного дорожнього фонду України (далі - Фонд) у складі спеціального фонду державного бюджету, перелік джерел формування Фонду та напрями спрямування його коштів, а також визначення головних розпорядників коштів Фонду;

запровадити розподіл коштів Фонду таким чином: 62% - на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інші напрями, визначені абзацом другим частини третьої нової статті 24-2 Кодексу, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення; 35% - на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 3% - на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

перенести із загального до спеціального фонду державного бюджету акцизний податок в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні /до 2015 р. такі види доходів включалися до спеціального фонду державного бюджету/, та доповнити спеціальний фонд державного бюджету новими надходженнями, зокрема, платою за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення шляхом внесення змін до пунктів 7, 8, 9, 16-2 і 52 частини другої статті 29 Кодексу (щодо доходів загального фонду державного бюджету) та доповнення частини третьої цієї статті новими пунктами 1, 2, 3, 6, 6-1 і 6-2 (щодо доходів спеціального фонду державного бюджету);

доповнити частину четверту статті 30 Кодексу (щодо витрат спеціального фонду державного бюджету) новим пунктом 2-1 щодо напрямів витрачання коштів на дорожнє господарство відповідно до частини третьої нової статті 24-2 Кодексу;

доповнити частину другу статті 59 та частину другу статті 61 Кодексу (щодо переліку місячної та річної звітності про виконання державного бюджету) інформацією/звітом про використання коштів Фонду;

доповнити Кодекс новою статтею 103-6 щодо запровадження субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та внести відповідні доповнення до статті 69-1 Кодексу (щодо складу надходжень спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів) та до частини першої статті 97 Кодексу (щодо складу трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам).

У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту передбачається встановити:

зарахування акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них до спеціального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки у розмірі 75% та на 2019 рік - 100%;

затвердження Кабінетом Міністрів України спільно з відповідними облдержадміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та обсягів бюджетних коштів, необхідних для їх фінансового забезпечення, до передачі таких доріг в управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій.

Проект Закону зареєстровано за №4015а.

Головуючий закрив вечірнє засідання, повідомляє Інформаційне управління ВР України.

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Під Конституційним судом сьогодні було гаряче. Прийшло досить багато людей, як для ранку п‘ятниці. Усі, хто був — великі молодці!

подробнее

Опрос

Нужно ли объявить импичмент Зеленскому за посягательства на Конституцию?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.