​Пленарне засідання Верховної Ради України 6 червня 2017 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкривши пленарне засідання, привітав журналістів з професійним святом. А.Парубій також повідомив, що питання призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке було заплановано до розгляду на сьогоднішньому засіданні, розглядатися не буде до завершення спеціальної перевірки щодо кандидатів Національним агентством з запобігання корупції.


Представники депутатських фракцій і груп виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю».

Законом визначено, що особи з інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, забезпечуються реабілітаційними установами безоплатним транспортним обслуговуванням у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики.

Відповідні зміни внесено до частини 4 статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

Проект Закону зареєстровано за №6155.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо забезпечення фінансування місцевих виборів)».

Законом за загальним фондом державного бюджету збільшено видатки Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 272 320,9 тис гривень.

Законом визначено джерелом проведення додаткових видатків доходи загального фонду державного бюджету та збільшити на відповідну суму надходження зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій за кодом 24140300 «Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі».

Законом уточнено обсяги доходів і видатків державного бюджету в цілому та за загальним фондом, що затверджені у статті 1 Закону, та здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Центральній виборчій комісії у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання між бюджетними програмами, збільшивши такі видатки за бюджетною програмою 6731010 «Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» на суму 3000 тис гривень (при цьому видатки на оплату праці збільшуються на 4805 тис гривень, з яких 1805 тис гривень - за рахунок зменшення обсягу інших поточних видатків за цією бюджетною програмою) за рахунок зменшення на відповідну суму цих видатків за бюджетною програмою 6731050 «Функціонування Державного реєстру виборців».

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №6431.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а також законів «Про дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про страхування» та «Про національну поліцію».

Зокрема, у КУпАП пропонується: передбачити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів, які зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, юридичних та фізичних осіб, за якими зареєстровано транспортний засіб або осіб, які ввезли транспортний засіб, зареєстрований за межами України, на її територію; доповнити КУпАП статтею 127-2 «Порушення порядку надання послуг із транспортування та зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів інспектором з паркування»; викласти статтю 152-1 у новій редакції; внести зміни до статей 218 та 219 КУпАП, якими змінюються державні органи, що мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1, 3 статті 122, статтею 152-1 КУпАП; доповнити КУпАП статтею 265-4 «Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування» тощо.

До Закону України «Про дорожній рух» у проекті пропонується внести зміни, якими: розширити компетенцію місцевих рад різних рівнів щодо визначення інспекторів паркування, уповноважених розглядати справи про адміністративні порушення правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів, тимчасового затримання транспортних засобів, а також передбачається створення в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати паркування, затвердження технічних вимог та завдань до цієї системи тощо; розширити перелік обов’язків водіїв транспортних засобів тощо.

У Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до статті 26, розширивши виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад, а також до статті 30, розширивши власні (самоврядні) повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі транспорту.

До статті 7 Закону «Про страхування» проектом пропонується внести зміни, якими розширити перелік видів обов’язкового страхування в Україні.

У Законі «Про Національну поліцію» проектом пропонується розширити повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення, а також розширивши перелік інформації та інформаційних ресурсів, до яких поліція має безпосередній оперативний доступ.

Проект Закону зареєстровано за №5364.

Головуючий оголосив перерву у пленарному засіданні до 16-ї години.

Після закінчення перерви народні депутати продовжили розгляд питань порядку денного.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва».

Законопроектом пропонується визначити поняття «об’єднання єврорегіонального співробітництва» та додати положення, які регламентують порядок утворення та діяльності таких об’єднань.

Проектом також пропонується визначити поняття «європейських об’єднань територіального співробітництва» та додати положення, які регламентують порядок утворення та діяльності таких об’єднань.

Проект Закону зареєстровано за №6085.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту».

Законом, зокрема, встановлюється, що службово-прикладний та військово-прикладний спорт – це напрям спорту, пов’язаний з виконанням військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб своїх службових обов’язків.

Розвиток службово-прикладного та військово-прикладного спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту.

Встановлюється також, що спортсмени вищої категорії, які проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах, можуть зараховуватися до закладів фізичної культури і спорту або призначатися на посади у структурних підрозділах, на які покладені функції із спортивної діяльності та розвитку фізичної культури і спорту, де їм створюють необхідні умови для підвищення спортивної майстерності, а також забезпечується можливість участі у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях.

Відповідний законопроект зареєстровано за №5616.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів».

Законом, зокрема, встановлюється, що мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – це сукупність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих) незалежно від форми власності, типу та підпорядкування.

Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей – це електронна база даних про об’єкти права власності (працюючі та непрацюючі), призначені для оздоровлення та відпочинку дітей, незалежно від форми власності та підпорядкування;

суб’єкт господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, – це юридична особа, державне, комунальне та інше підприємство, громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що організовує та забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;

майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей – це комплекс будівель, споруд, у тому числі інженерних, інших приміщень, земельних ділянок, на яких вони розміщені, що в сукупності забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на належному рівні.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 2917.

Прийнято Закон «Про внесення змін до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Документ поновлює право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованих із зони відчуження у 1986 році.

Відповідний законопроект зареєстровано за №5297.

На доопрацювання направлено проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк №4639.

За результатами голосування відхилено проект Закону про внесення змін до статті 80 Закону України "Про прокуратуру" (щодо визначення правового статусу Національної академії прокуратури України) №5226.

Головуючий закрив пленарне засідання.

За матеріалами Інформаційного управління ВР України

Фото з відеоролика на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Під Конституційним судом сьогодні було гаряче. Прийшло досить багато людей, як для ранку п‘ятниці. Усі, хто був — великі молодці!

подробнее

Опрос

Нужно ли объявить импичмент Зеленскому за посягательства на Конституцию?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.