Пленарне засідання Верховної Ради України 17 травня 2016 року

vr17 05

 
Для участі в пленарному засіданні зареєструвалися 319 народних депутатів. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. А.Парубій повідомив про те, що 16 травня ЦВК зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Білозір Оксану Володимирівну, включену до виборчого списку партії «Блок Петра Порошенка».


Оксана Білозір склала присягу перед Верховною Радою.

Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв політичних репресій.

Головуючий оголосив про обрання головою депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» народного депутата Ігоря Гриніва.

Представники фракцій виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання»

Законом шляхом внесення змін до додатків № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2016 рік» та № 6 «Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2016 рік», затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», збільшено на 30000 тис. гривень видатки Міністерству освіти і науки України на фінансування бюджетної програми «здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» (код 2201470). Додаткові видатки за зазначеною бюджетною програмою передбачено спрямувати на оплату праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, які залучаються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Закон ухвалено з урахуванням поправок.

Відповідний законопроект зареєстровано за №4524.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення» (щодо порядку приєднання ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»).

Закон прийнято з метою усунення перешкод у створенні Суспільного мовлення шляхом зміни порядку приєднання ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм».

Відповідний законопроект зареєстровано за №4232.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо визначення передач європейського виробництва).

Згідно із Законом, ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами:

передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва;

у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.

Для цілей цієї частини передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами – резидентами держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

До передач європейського виробництва, крім випадків, визначених цією частиною, також належать передачі, виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім виробником таких передач також є особи-резиденти таких держав.

У разі якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб — резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 2766.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування».

Законом внесено до Закону «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»  такі зміни:

1. У статті 4:

1) у частині першій слова «про місця проживання» замінено словами «про місце проживання»;

2) частину третю викладено в такій редакції:

«Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, що знаходиться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на період проведення антитерористичної операції забороняється.

3) доповнено частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

«Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, затверджується Кабінетом Міністрів України, який забезпечує своєчасну актуалізацію цього переліку.

Під час проведення антитерористичної операції в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження, можливе проведення реєстраційних дій для юридичних осіб публічного права, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника, та для юридичних осіб приватного права, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника, за умови що документи подаються у паперовій формі особисто засновниками (учасниками) та керівником такої юридичної особи приватного права».

2. Тексти статей 6 і 7 викладено в такій редакції:

«Звільнити суб’єктів господарювання від плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності в населених пунктах, згідно з переліком, передбаченим частиною четвертою статті четвертої»;

«Скасувати суб’єктам господарювання орендну плату за користування державним та комунальним майном, що знаходиться в населених пунктах, згідно з переліком, передбаченим частиною четвертою статті четвертої».

Відповідний законопроект зареєстровано за №4048.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання.

О 16.00 відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» (щодо перерозподілу залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень).

Законопроектом шляхом внесення змін до  підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України пропонується визначити, що тимчасово, до повернення населених пунктів під контроль державної влади, зарахувати залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на 1 січня 2016 року на рахунках в органах Казначейства України, до загального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей відповідно та спрямовувати їх:  по Донецькій області – на погашення місцевого боргу Донецької міської ради, що виник за кредитом, отриманим в АТ «Укрексімбанк» (кредитний договір №151110К26 від 05.11.2010), та відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, а також на соціально-економічний розвиток області;  по Луганській області – на відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, а також на соціально-економічний розвиток області.

Відповідний законопроект зареєстровано за №4623.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій».

Законодавчим актом передбачено надати одному з батьків-вихователів, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, право скористатися відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також уточнено, що вказаним видом відпустки може скористатися лише один з прийомних батьків.

Відповідні зміни внесено до статей 179 і 1861 Кодексу законів про працю України та статей 18 і 20 Закону України «Про відпустки».

Проект Закону зареєстровано за №2975.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо випробування при прийнятті на роботу».

Законодавчим актом внесено зміни до Кодексу законів про працю України в частині:

розширення перелік осіб для яких не встановлюється випробування при прийнятті на роботу (не встановлюється випробування обраним на посади, переможцям конкурсного відбору, особам, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи тощо); не включення до строку випробування днів, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин; обов’язкового письмового попередження працівника про те, що трудовий договір з ним буде розірвано у зв’язку з тим, що він не витримав випробування, без виплати вихідної допомоги; віднесення до підстав звільнення з ініціативи роботодавця звільнення працівника у зв’язку з незадовільним результатом випробування.

Проект Закону зареєстровано за №1639.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо індексації розміру аліментів».

Законодавчим актом внесено до законів України «Про виконавче провадження» та «Про індексацію грошових доходів населення»  зміни, якими встановлюється індексація аліментів, в тому числі визначених судом у твердій грошовій сумі.

Законом визначено, що індексація таких аліментів відбуватиметься за рахунок коштів особи, на яку покладено обов’язок по утриманню, а саму індексацію будуть проводити державні виконавці.

Проект Закону зареєстровано за №2426.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи».

Законом внесено зміни до таких законів України:

1. Третє речення частини п’ятої статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16, ст. 261; 2011 р., № 39, ст. 389) викладено в такій редакції: «Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби».

2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2008 р., № 27-28, ст. 253):

1) у пункті 14 частини першої статті 11 слова «отримують допомогу або компенсацію» замінено словами «отримують допомогу, надбавку або компенсацію»;

2) пункт 2 частини першої статті 14 після слова «допомогу» доповнено словами «надбавку або компенсацію»;

3) в абзаці дев’ятому частини шостої статті 20 слова «допомога і компенсації» замінено словами «допомога, надбавка і компенсації».

3. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):

1) в абзацах сьомому і тринадцятому пункту 1 частини першої статті 4 слова «допомогу або компенсацію» замінено словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;

2) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 7 слова «допомоги або компенсації» замінено словами «допомоги, надбавки або компенсації».

Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Відповідний законопроект зареєстровано за №0933.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо невідворотності обов'язку утримувати дитину особами, які позбавлені батьківських прав)».

Відповідно до документа,  у разі відмови законних представників дитини від отримання аліментів суд приймає рішення про перерахування аліментів наособистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішення суду.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 0950.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання.

Наступне пленарне засідання четвертої сесії відбудеться у середу, 18 травня, повідомляє Інформаційне управління ВР України.Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее

Опрос

Вы проголосуете на местных выборах за кандидатов от "Слуг народа"?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.