​Пленарні засідання Верховної Ради України 20 жовтня 2016 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. Народні депутати після оголошення заяви від двох фракцій розпочали розгляд питань порядку денного.


Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».

Проектом (№5114) пропонується внести зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в частині:

1) заборони використання друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції для:

закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;

пропаганди війни, насильства та жорстокості;

розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

2) надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повноважень щодо прийняття рішення на підставі висновків експертної ради про віднесення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, до такої, яка заборонена до розповсюдження на території України, та накладення адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу до розповсюджувачів такої продукції з подальшим її вилученням з обігу;

3) запровадження процедури видачі дозвільного документу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Народні депутати включили до порядку денного низку проектів законів і постанов і розпочали їх розгляд.

Ухвалено ряд постанов щодо відзначення ювілейних і пам’ятних дат, а саме:

щодо відзначення 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка» (листопад-грудень 2016 року) (№4989);

щодо відзначення 200-річчя Львівського торговельно-економічного університету (листопад-грудень 2016 року) (№4990);

щодо відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (№5230);

щодо 70-ї річниці ліквідації Вірмено-католицької церкви в Західній Україні (№5255).

Прийнято Закон «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «АНТОНОВ».

Законодавчим актом передбачено реструктуризувати заборгованість державного підприємства «АНТОНОВ», як правонаступника державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант», перед державою за виконання зобов’язань за облігаціями, що випущені державним підприємством «Київський авіаційний завод «Авіант» у 2009 році під державні гарантії.

Згідно із Законом, державне підприємство «АНТОНОВ» погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років, починаючи з I кварталу 2017 р., та на суму заборгованості не нараховуються пеня та інші штрафні санкції, а нараховані на день набрання чинності цього Закону пені та інші штрафні санкції списуються.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №5244.

Прийнято Закон «Про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства «Антонов».

Законом доповнено пункт 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі Кодекс) щодо незастосування положень частини тринадцятої статті 17 Кодексу в разі розстрочення сплати заборгованості державного підприємства «Антонов» перед державою за виконання зобов’язань за облігаціями, що випущені державним підприємством «Київський авіаційний завод «Авіант» у 2009 році під державні гарантії.

Законом також встановлено, що сума пені та інших штрафних санкцій, нарахованих внаслідок невиконання відповідних зобов'язань державним підприємством «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та державним підприємством «Антонов» на реструктуризовану суму заборгованості, списується.

Проект Закону зареєстровано за №5245.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп).

Законом включено посади працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) до числа посад працівників патронатної служби, що матиме наслідком непоширення на них основних положень Закону України «Про державну службу».

Відповідний законопроект зареєстровано за № 5263.

Прийнято за основу проект Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».

Законопроектом №5273 пропонується визначити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств теплоенергетики та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.

Проектом передбачається врегулювати кредиторську заборгованість підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожитий природний газ та електричну енергію, що виникла в умовах неповного фінансування передбачених державним та/або місцевими бюджетами видатків для розрахунків за теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, спожиті підприємствами, організаціями та установами, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів; неповної оплати видатків, передбачених бюджетами всіх рівнів на фінансування пільг та субсидій, встановлених законодавством відносно оплати за енергоносії; неповної та/або невчасної оплати видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги опалення та водопостачання, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню і організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів.

Законопроект прийнято з урахуванням такої пропозиції:

«після статті 5 доповнити статтею 6 в такій редакції:

«Стаття 6. Реструктуризація заборгованості підприємств централізованого водопостачання, водовідведення за спожиту електричну енергію

1. Реструктуризації підлягає кредиторська заборгованість підприємств централізованого водопостачання, водовідведення за спожиту електричну енергію станом на 1 липня 2016 року, для виробництва послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожиту електричну енергію), непогашену станом на 31 грудня 2016 року, за виключенням заборгованості, раніше реструктуризованої (розстроченої та/або відстроченої), у тому числі згідно із рішеннями суду.

2. Реструктуризація заборгованості за спожиту електричну енергію здійснюється шляхом розстрочення на 60 (шістдесят) календарних місяців рівними частинами з першого числа місяця укладення договору без відстрочки погашення заборгованості та з можливістю дострокового погашення.

3. На реструктуризовану заборгованість не нараховуються неустойка (штрафи, пені), проценти річних, інфляційні нарахування, крім випадків повного або часткового нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього Закону.

4.Виконання зобов’язань підприємств централізованого водопостачання, водовідведення за договором про реструктуризацію заборгованості забезпечується шляхом надання фінансових та/або інших гарантій на суму реструктуризації (за виключенням суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої проводиться за рахунок видатків державного бюджету) органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду, до комунальної власності якої належить таке підприємство, чи державний орган, до сфери управління якого належить підприємство централізованого водопостачання, водовідведення.

5. Повне або часткове нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього Закону, у розмірі, що дорівнює сумі тримісячних платежів за цим договором, є підставою для:

розірвання договору про реструктуризацію заборгованості постачальником електричної енергії в односторонньому порядку;

дострокового стягнення всієї реструктуризованої та непогашеної заборгованості згідно з договором про реструктуризацію заборгованості;

нарахування на непогашену суму реструктуризованої заборгованості неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань.

6. Реструктуризація кредиторської заборгованості підприємств централізованого водопостачання, водовідведення державної та комунальної форми власності проводиться за погодженням з державним органом, до сфери управління якого належить така організація, або відповідним органом місцевого самоврядування.

7. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості та порядок списання неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожиту електричну енергію затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Будь-яка зі сторін зобов’язана підписати договір про реструктуризацію заборгованості в строк, що не перевищує 10 календарних днів з дня його отримання, якщо сума за таким договором підтверджена актами звіряння між учасниками процедури врегулювання заборгованості.

9. Дана стаття поширюється на всі підприємства централізованого водопостачання, водовідведення не залежно від форми власності» з відповідною зміною нумерації».

Прийнято Постанову «Про Декларацію Пам’яті і Солідарності Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України».

Постановою затверджено текст Декларації Пам’яті і Солідарності Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України.

Верховна Рада України доручила Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Декларації до Сейму Республіки Польща, до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій.

Проект Постанови зареєстровано за №5280.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16.00 відбулося вечірнє засідання Верховної Ради України

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що 19 жовтня Парламент Чеської Республіки прийняв Резолюцію щодо розвитку ситуації в Україні.

«Сенат Чеської Республіки висловив занепокоєння тим, що на Донбасі все частіше застосовується важке озброєння та ствердив, що для сталого перемир’я росія повинна припинити підтримку сепаратистів і відновити контроль України над україно-російським кордоном. У резолюції також підкреслюється, що Окупація Криму є результатом російської агресії і немає жодних наслідків і аналогів у міжнародному праві. Це рішення прийнято 45 голосами із 63», - зазначив він.

А.Парубій подякував чеським колегам «за підтримку і за чітке розуміння української ситуації».

Народні депутати розпочали розгляд проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік №5000 у першому читанні.

А.Парубій нагадав, що до 20 жовтня парламент мав опрацювати і подати свої рекомендації до проекту Державного бюджету. Він також нагадав, що Уряд вчасно подав до парламенту проект Державного бюджету, парламент мав змогу сформулювати пропозиції і сьогодні будуть обговорені рекомендації парламенту Уряду до другого читання.

Розгляд законопроекту відбувається за повною процедурою.

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету з питань бюджету Олександр Горбунов доповів про розгляд проекту Закону Комітетом з питань бюджету.

О.Горбунов повідомив, що за підсумками розгляду питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік», підготовлений Комітетом з питань бюджету, прийняти за основу та в цілому.

Міністр фінансів Олександр Данилюк доповів позицію Уряду щодо законопроекту.

Голова Рахункової палати Роман Магута доповів висновки до законопроекту.

Представники депутатських фракцій і груп виступили із зауваженнями і пропозиціями до законопроекту.

Голова Комітету з питань бюджету Андрій Павелко повідомив, що Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект постанови Верховної Ради України «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік» і дати можливість Уряду протягом двох тижнів доопрацювати законопроект.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у заключному слові подякував народним депутатам за висловлені зауваження до проекту Державного бюджету на 2017 рік. Він зазначив, що цей бюджет є «абсолютно реальним» і поінформував про ряд пріоритетів, закладених у ньому.

Прийнято за основу проект Постанови «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік».

За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. №5000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України схвалила за основу висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України.

Проект Постанови зареєстровано за №5000-П.

Головуючий запропонував проголосувати за спеціальну процедуру розгляду ad hoc.

Парламентарії не підтримали пропозицію («за» - 164).

Народні депутати розглядають поправки до проекту постанови.

За результатами голосування жодна з поправок не була підтримана.

Прийнято Постанову «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік».

За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. №5000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України схвалила висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України.

Постановою Кабінету Міністрів України доручено підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.

Проект Постанови зареєстровано за №5000-П.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За повідомленням Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее

Опрос

Вы проголосуете на местных выборах за кандидатов от "Слуг народа"?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.