​Пленарні засідання Верховної Ради України 17 жовтня 2016 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. Народні депутати після виступу представника двох фракцій із заявою приступили до розгляду питань порядку денного. Парламентарії розглянули у першому читанні проект Закону «Про енергетичну ефективність будівель» №4941 і за результатами голосування направили його на доопрацювання.


Прийнято за основу проект Закону «Про запобігання домашньому насильству».

Проектом №5294пропонується визначити організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Законопроект прийнято з урахуванням поправок, внесених під час обговорення.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами».

Законопроектом з метою імплементації у чинне кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство України положень Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цим явищем» (Стамбульської конвенції) пропонується внести зміни до низки статей Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.

Проектом, зокрема, передбачається внесення додаткових обтяжуючих обставин, що не обмежені фактом шлюбу - якщо ви перебуваєте в громадянському шлюбі з кривдником, є екс-подружжям або тільки зустрічаєтесь, до кривдника будуть застосовані обтяжуючі обставини. До пом’якшуючих обставин увійшов факт застосування сили особою, що сама була жертвою, по відношенню людини, яка виступала кривдником.

Законопроектом також передбачається обмеження можливості наближення кривдника до жертви насилля. Якщо насильні дії відбувалися по відношенню до дитини чи у її присутності, злочинець позбавляється права спілкуватися та бачитися з дитиною.

Документом передбачений механізм позбавлення прав кривдника на носіння зброї. На винесення вироку матимуть вплив факти переслідування жертв як фізичні, так і за допомогою телефонних дзвінків, смс, листів.

Законопроект прийнято з урахуванням пропозиції щодо вилучення з тексту поняття «сексуальна орієнтація».

Проект Закону зареєстровано за №4952.

На доопрацювання за результатами голосування направлено проект Закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами».

Прийнято Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Законом врегульовано питання, пов’язані із фінансовою підтримкою телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «АТЛАНТ-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR Т», на оплату послуг супутникового зв’язку та частини заборгованості за такі послуги, що утворилася з лютого 2014 року, оренду та придбання телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права за рахунок коштів державного бюджету.

Законодавчим актом доповнено пункт 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) новим абзацом та установлено, як виняток з положень пункту 11 частини першої статті 87 цього Кодексу, що Кабінет Міністрів України може визначати у 2016 році напрямки використання бюджетних коштів на програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Пунктом 16 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу установлено, що на період дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» норми цього Кодексу, що поширюються на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, застосовуються в особливому порядку.

Закон прийнято з урахуванням наступної пропозиції: абзац другий пункту 1 законопроекту доповнити словами «і надають інформаційні послуги».

Проект Закону зареєстровано за №5333.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі».

Законодавчим актом статтю 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» викладено у редакції, згідно з якою «у Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування.

Для цих цілей у складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється державний дорожній фонд.

Дохідна частина цього фонду формується за рахунок:

1) акцизного податку з вироблених в Україні пального і транспортних засобів;

2) акцизного податку з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів;

3) ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

5) коштів спеціального фонду Державного бюджету України, отриманих шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;

6) плати за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;

7) інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.

Законом встановлено, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:

1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, управління дорожнім господарством;

2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, яка розподіляється між місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.

Зазначена субвенція може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідного місцевого бюджету;

3) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;

4) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Порядок спрямування коштів державного дорожнього фонду визначається Кабінетом Міністрів України.

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Головним розпорядником коштів державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених пунктами 1 і 3 частини четвертої цієї статті, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Головними розпорядниками коштів, визначених пунктом 2 частини четвертої цієї статті, які спрямовуються до територіальних дорожніх фондів, є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Головним розпорядником коштів державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту».

Прикінцевими та перехідними положеннями встановлено, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Законом встановлено, що надходження, визначені пунктами 1-3 частини третьої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України в такому розмірі:

у 2018 році - 50 відсотків;

у 2019 році - 75 відсотків;

з 2020 року - 100 відсотків.

Проект Закону зареєстровано за №4014а.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі».

Законодавчим актом Бюджетний кодекс України доповнено новою статтею 242, якою передбачено створення Державного дорожнього фонду України (далі - Фонд) у складі спеціального фонду державного бюджету, перелік джерел формування Фонду та напрями спрямування його коштів, а також визначення головних розпорядників коштів Фонду.

Законом запроваджено розподіл коштів Фонду таким чином: 60% - на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інші напрями, визначені абзацом другим частини третьої нової статті 24-2 Кодексу, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення; 35% - на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 5% - на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Законом встановлено, що перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Законом перенесено із загального до спеціального фонду державного бюджету акцизний податок в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні /до 2015р. такі види доходів включалися до спеціального фонду державного бюджету/, та доповнено спеціальний фонд державного бюджету новими надходженнями, зокрема, платою за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення шляхом внесення змін до пунктів 7, 8, 9, 16-2 і 52 частини другої статті 29 Кодексу (щодо доходів загального фонду державного бюджету) та доповнено частину третю цієї статті новими пунктами 1, 2, 3, 6, 6-1 і 6-2 (щодо доходів спеціального фонду державного бюджету).

Законом доповнено Кодекс новою статтею 1031 »Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»

Законом встановлено, що у законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя.

Згідно з Законом, «субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між відповідними місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.

Зазначена субвенція може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету».

Розділ IV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнено пунктом 41 такого змісту:

«Установити, що акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів, акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів та ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, як виняток з положень пунктів 1-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у 2018 році у розмірі 50 відсотків, у 2019 році – у розмірі 75 відсотків».

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Проект Закону зареєстровано за №4015а.

Народні депутати не підтримали пропозицію головуючого про включення до порядку денного проекту Закону «Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень розділу IX Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» за №5319.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16 годині відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на початку вечірнього засідання нагадав про дискусію, яка виникла на ранковому засіданні, з приводу зняття депутатської недоторканності з народного депутата Вадима Новинського. Він повідомив, що провів ряд нарад у перервах.

А.Парубій також нагадав, що Генеральний прокурор України 4 листопада надіслав до Верховної Ради України подання на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Подання невідкладно було спрямоване до Регламентного комітету, у якого є не більше 20 днів на надання висновку у цій справі і внесення його на голосування у сесійній залі. «Якщо буде порушено процедуру, це завершиться програним судом, і тому у цьому питанні ми повинні дотримуватися букви закону», - додав він.

Головуючий повідомив, що учора Регламентний комітет не зміг ухвалити рішення і винести на голосування подання Генерального прокурора. Він також повідомив, що наголосив голові Регламентного комітету, що 24 листопада минає час для того, щоб Комітет надав свій висновок. Регламентний комітет звернувся до Генеральної прокуратури з листом надати додаткові матеріали у цій справі.

А.Парубій закликав Генерального прокурора якомога швидше надати ці додаткові матеріали і дав доручення Регламентному комітету після того, як надійде відповідь від Генерального прокурора невідкладно зібратися для прийняття рішення.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування».

Законодавчим актом змінено систему управління автомобільними дорогами загального користування, зокрема, передбачено передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення в управління місцевим органам влади (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям) з уточненням прав, повноважень, обов'язків та відповідальності органів державного управління автомобільними дорогами загального користування.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільні дороги», «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим».

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року та вводиться в дію одночасно з набранням чинності законом України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного дорожнього фонду.

Проект Закону зареєстровано за №0954.

Прийнято Закон «Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень розділу IX Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення».

Законом передбачено: запровадити переговорну процедуру на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення», перелік яких встановлюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

надати право замовнику укладати договір на закупівлю у п’ятиденний строк з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідний законопроект зареєстровано за №5319.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо підтримки стратегічної галузі України».

Законом передбачено збільшити за загальним фондом державного бюджету на 2016 рік обсяг бюджетних призначень для Державного космічного агентства України на 400 000 тис. грн. /видатки розвитку/, передбачивши нову бюджетну програму 6381040 «Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова» на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію».

Джерелом покриття таких додаткових видатків визначено збільшення на вказану суму планового обсягу доходів загального фонду державного бюджету від податку на прибуток підприємств.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету Міністрів України доручено визначити механізм проведення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова» на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію» за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, та реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами вугільної галузі.

Проект Закону зареєстровано за №5281.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті».

Законопроектом пропонується запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

Відповідні зміни пропонуються до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Проект Закону зареєстровано за №4121.

За результатами голосування на доопрацювання направлено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо дотримання вагових або габаритних норм та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)» №4660.

Народні депутати не підтримали пропозицію головуючого про внесення змін до календарного плану проведення п’ятої сесії, якими пропонувалося перенести проведення пленарних засідань з 10 січня по 13 січня 2017 року на 29 листопада - 2 грудня поточного року. За проголосувало 167 парламентаріїв.

Головуючий оголосив закритим вечірнє засідання, повідомляє Інформаційне управління ВР України.

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Минулої доби на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.