​Пленарні засідання Верховної Ради України 8 лютого 2018 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. А.Парубій повідомив, що 8 лютого 1994 року Україна підписала рамковий документ Програми НАТО «Партнерство заради миру». Сьогодні чергова річниця з того дня, як розпочався шлях України до НАТО. У цьому документі сказано: «Це партнерство започатковується як вираз спільної переконаності в тому, що стабільність і безпека в євроатлантичному регіоні може бути досягнута лише шляхом співробітництва і спільних дій». Це був перший крок на шляху до НАТО.


А.Парубій нагадав: «Ми цим Парламентом проголосували стратегічне завдання України вступ в НАТО. Це запорука нашої безпеки, особливо в час відбиття російської агресії. Я переконаний, що Україна буде в НАТО і ми цей шлях спільно завершимо».

Головуючий також повідомив, що сьогодні розглядатимуться питання соціальної політики і питання культури, а також близько 90 постанов про призначення окремих позачергових місцевих виборів.

Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Парламентарії розглянули у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд №6536.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд».

Законопроектом пропонується посилити вимоги щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю територій населених пунктів, житлових, громадських будинків і споруд та виконання відповідних норм у будівельній, містобудівній та архітектурній діяльності.

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність» і «Про регулювання містобудівної діяльності».

Цими змінами, зокрема, пропонується встановити вимоги щодо відповідності жилих приміщень, займаних особами з інвалідністю, під’їздів, сходових площадок таких будинків стандартам і правилам щодо доступності для відповідних груп населення; обов’язки архітектора, інших проектувальників, які здійснюють роботи по створенню об’єктів архітектури, замовників та підрядників під час створення об’єкта архітектури, власників та користувачів об’єктів архітектури щодо дотримання відповідних будівельних норм, стандартів і правил; громадським об’єднанням осіб з інвалідністю надається право залучати своїх представників до обговорення містобудівної документації, проведення обстежень об’єкта будівництва, надавати пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні тощо.

Проектом також пропонується посилити адміністративну відповідальність за порушення законодавства під час планування і забудови територій в частині відповідності будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення.

Проект Закону зареєстровано за №6536.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

Законодавчим актом встановлено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за місцем обліку як внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечуються позачергово житлом за місцем обліку як внутрішньо переміщених осіб.

Відповідні зміни внесено до Житлового кодексу Української РСР, а також до законів «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Проект Закону зареєстровано за №5045.

На доопрацювання направлено проект Закону про внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо надання притулку бездомним особам) №3833.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності».

Законом надано право на призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Зокрема, право на такий вид пенсійного забезпечення матимуть дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону - після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Проект Закону зареєстровано за №7429.

Народні депутати підтримали пропозицію головуючого про повернення до питань ратифікації, які мали бути розглянуті на попередньому засіданні.

Прийнято Закон «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації».

Верховна Рада України ратифікувала Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації, вчинений 29 листопада 2016 року у м. Кишиневі, який набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, що підтверджує виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Проект Закону зареєстровано за №0168.

Прийнято Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом».

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, учинену 22 травня 2017 року в м. Києві, яка набирає чинності на тридцятий день після отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, яке стверджує, що усі необхідні внутрішньодержавні вимоги обох Сторін для набрання чинності виконано.

Угода між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом встановлює правові засади для захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якою може здійснюватися між двома державами у ході співробітництва.

Зокрема, Угодою визначаються відповідна термінологія, порядок взаємного обміну і поводження з інформацією з обмеженим доступом, вирішення спорів, еквівалентність національних грифів обмеження доступу до інформації, компетентні органи сторін, відповідальні за реалізацію положень Угоди, процедурні та контрольні питання тощо.

Проект Закону зареєстровано за №0172.

Прийнято Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах».

Верховна Рада України ратифікувала Договір між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, підписаний 5 червня 2017 року у м. Бангкок, який набирає чинності на тридцятий день після дати обміну ратифікаційними грамотами.

Ратифікація вказаного Договору є необхідною для реалізації положень глав 42 «Загальні засади міжнародного співробітництва» та 43 «Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій» Кримінального процесуального кодексу України.

Проект Закону зареєстровано за №0171.

Прийнято Постанову «Про Заяву Верховної Ради України «Про засудження випробувань зброї масового ураження Корейською народно-демократичною республікою».

Беручи до уваги світову практику до зменшення ядерного арсеналу, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року, Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року, резолюцію Генеральної Асамблеї ООН № 984 (1995), резолюції Ради Безпеки ООН щодо випробувань, які проводить КНДР, зокрема останні 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), Будапештський Меморандум (Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) 1994 року

Верховна Рада України схвалила текст Заяви Верховної Ради України «Про засудження випробувань зброї масового ураження Корейською народно-демократичною республікою».

У Заяві Верховна Рада України, як найвищий орган країни, що добровільно відмовилася від третього за величиною у світі ядерного арсеналу, рішуче засуджує згадані дії Корейської народно-демократичної республіки спрямовані на створення нового арсеналу ядерної зброї та погрози його застосування, що призводить до ескалації напруги у регіоні та всьому світі і може потенційно призвести до численних людських жертв.

Верховна Рада України наголошує на тому, що розробка невибіркової зброї масового ураження, а тим більше погрози її застосування, є абсолютно неприйнятними у сучасному світі і несуть загрозу світовій безпеці.

Проект Постанови зареєстровано за №7434.

Народні депутати розглянули питання культури.

Прийнято Постанову «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки».

25 лютого 2021 року виповнюється 150 років з дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) - видатної української письменниці та громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури.

Враховуючи винятковий внесок Лесі Українки у розвиток української літератури, у культурне, освітнє та суспільно-політичне життя України Верховна Рада України постановляє:

у лютому 2021 року урочисто відзначити на державному рівні 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Проект Постанови зареєстровано за №5675-д.

Прийнято Постанову «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році».

Постановою визначено перелік найважливіших подій у суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2018 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, створюються належні правові підстави для організаційної підготовки до їх відзначення.

Постанову прийнято з техніко-юридичними правками та доповненнями.

Проект Постанови зареєстровано за №7274.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Законодавчим актом запроваджено виплату компенсації за піднайм (найом) жилого приміщення для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (у разі відсутності можливості їх розміщення в спеціально пристосованих казармах або у сімейних гуртожитках).

Законом абзац п’ятий частини першої статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» викладено у такій редакції:

«У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян. У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках військова частина зобов’язана орендувати для військовослужбовців та членів їх сімей жиле приміщення або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Для військовослужбовців офіцерського складу у разі відсутності службового жилого приміщення військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців, а також членів їх сімей або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення».

Закон прийнято з поправками.

Проект Закону зареєстровано за №5027.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (щодо надання об’єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу)».

Законом дано визначення Морського меморіалу.

Згідно із Законом, «Морський меморіал - об'єкт підводної культурної спадщини, місце масової загибелі людей, якому надається спеціальний статус, що передбачає його виключну недоторканність, крім потреб наукових досліджень або інвентаризації».

Законом затверджено перелік об’єктів з цим статусом, порядок визначення та затвердження меж його національної юрисдикції, встановлено порядок отримання дозволів для проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт та заборонено проведення будь-яких форм діяльності (крім наукових досліджень або інвентаризації) на об’єктах підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу.

Проект Закону зареєстровано за № 2129а.

Після кількох нерезультативних рейтингових голосувань щодо розгляду наступних питань порядку денного головуючий закрив ранкове засідання.

Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Народні депутати продовжили розглядати питання порядку денного.

Парламентарії розглянули проекти постанов про проведення парламентських слухань.

Прийнято Постанову «Про проведення парламентських слухань про охорону культурної спадщини на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні».

Згідно з Постановою парламентські слухання на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» будуть проведені18 квітня 2018 року о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України.

Проект Постанови зареєстровано за №7294.

Прийнято Постанову «Про проведення парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку».

Згідно з Постановою, парламентські слухання заплановано провести 21 березня 2018 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України.

Проект Постанови зареєстровано за №7399.

За результатами голосування відхилено проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні» (23 травня 2018 року) №7525.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)».

Законодавчим актом встановлено кримінальну відповідальність за будь-яке сприяння особі у вчиненні нею самогубства чи спроби самогубства.

Законом викладено частину першу статті 120 «Доведення до самогубства» Кримінального кодексу України у новій редакції, згідно з якою «доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, -

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк».

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №4088.

Народні депутати розглянули 49 правок до проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави №5442.

Розгляд правок буде продовжено на наступному засіданні.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За матеріалами Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Минулої доби на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.