Пленарне засідання Верховної Ради України 02 червня 2016 року

vr02 06 16

 
Для участі у пленарному засіданні зареєструвалося 324 народних депутатів. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. А.Парубій зазначив, що сьогодні історичний день – день, коли Верховна рада буде ухвалювати зміни до Конституції у частині судочинства та судоустрою.


«Це – справа без перебільшення національної безпеки. Адже які реформи ми б не робили, вони розбиваються об корумповані суди. Сьогодні в Україні найнижча довіра до судів. Згідно з даними Центру Разумкова 81% українців не довіряють судам. Це один з найгірших показників у світі. Ми маємо шанс сьогодні це змінити», - наголосив А.Парубій.

Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Ухвалено Закон «Про судоустрій і статус суддів».

Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Законодавчим актом у новій редакції викладено положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким зокрема:

- змінено порядок призначення суддів на посади та звільнення їх з посад (зокрема пропонується вилучення повноважень політичних органів - парламенту та Президента України – у питаннях суддівської кар’єри, (законопроект передбачає скасування п'ятирічного терміну призначення суддів) та передбачається зайняття посад суддями лише безстроково;

- усувається політична складова у вирішенні питання щодо надання згоди на затримання судді або утримання його під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом (відповідне повноваження Верховної Ради України передається до повноважень Вищої ради правосуддя);

- передбачається запровадження інституту функціонального (обмеженого) імунітету судді, за якого забороняється притягнення судді до кримінальної відповідальності за викладену в судовому рішенні правову позицію, за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку, однак, при цьому суддя нестиме юридичну відповідальність на загальних засадах за дії, вчиненні поза професійною суддівською діяльністю;

- запропоновані зміни у системі судоустрою, зокрема утворення нового Верховного Суду та інших судів. Систему судоустрою складатимуть місцеві суди, апеляційні суди і Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою будуть діяти вищі спеціалізовані суди. У складі Верховного Суду діють п’ять структурних підрозділів: Велика Палата Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд, а сам Верховний Суд буде створений на конкурсних засадах як новий найвищий суд у системі судоустрою України. Законопроект також передбачає створення місцевих окружних судів, апеляційних судів у відповідних округах тощо.

- удосконалено основи правового статусу відповідних органів у системі судоустрою, зокрема передбачено перерозподіл повноважень між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі - ВККС) та новим конституційним органом – Вищою радою правосуддя. Так, ВККС відповідатиме за добір на посади суддів, кваліфікаційне оцінювання, проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів та суддівську освіту, а вичерпний перелік повноважень та порядок роботи Вищої ради правосуддя буде передбачено у Законі України «Про Вищу раду правосуддя»;

- удосконалено процедури формування та оновлення суддівського корпусу, зокрема: проведення кваліфікаційного оцінювання, яке проводитиметься за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), удосконалюються вимоги до змісту суддівського досьє, впроваджуються нові механізми стимулювання забезпечення доброчесної поведінки суддів та залучення громадськості до таких процедур. Разом з цим, передбачено запровадження нових підстав для звільнення судді (наприклад, порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна), спрощено процедуру звільнення судді та чітко визначено підстави, за яких Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про звільнення судді.

Закон прийнято з урахуванням правок та пропозицій.

Проект Закону зареєстровано за №4734.

Відбувся розгляд проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) №3524.

У пленарному засіданні взяли участь Президент України Петро Порошенко, члени Кабінету Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Законодавчим актом статті 124 - 129, 130, 131, 147 - 148, 149, 151, 153 Основного Закону України викладено в новій редакції, Конституцію України доповнено новими статтями 129-1, 130-1, 131-1 - 131-2, 148-1, 149-1, 151-1 - 151-2, внесено зміни до статей 29, 55, 59, 85, 92, 106, 108, 110, 111, 136, 150, 152, до розділу ХV «Перехідні положення» Основного Закону України та виключити із Конституції України розділ VII «Прокуратура».

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону він набере чинності через три місяці з дня, наступного за днем опублікування, крім нової редакції частини шостої статті 124 Конституції України, яка набирає чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Проект Закону зареєстровано за №3524.

Прийнято Закон «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Закон визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями.

Законом запроваджується інститут приватних виконавців, визначається їх правовий статус, врегульовується процедура набуття та зупинення права на здійснення відповідної діяльності, визначаються особливості їх фінансового забезпечення тощо.

Законом також визнано таким, що втратив чинність, Закон «Про державну виконавчу службу» та внесено зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, законів «Про страхування», «Про запобігання корупції», «Про судоустрій та статус суддів».

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Законопроект зареєстровано за №2506а.

Прийнято Закон «Про виконавче провадження».

Законодавчим актом визначено умови та порядок виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі їх невиконання у добровільному порядку.

Законом встановлено, що «виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню».

Згідно із Законом, виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад: верховенства права; обов'язковості виконання рішень; законності; диспозитивності; справедливості, неупередженості та об'єктивності; гласності та відкритості виконавчого провадження; розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями; забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.

Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:

виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;

ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;

виконавчих написів нотаріусів;

посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;

постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди;

постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами;

рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених міжнародним договором України;

рішень (постанов) суб'єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень.

Законом внесено зміни до Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу, Кримінального кодексу, Земельного кодексу, Сімейного кодексу, законів України «Про заставу», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та низки інших законодавчих актів.

Законопроект зареєстровано за №2507а.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності» з пропозиціями Президента України.

Президент пропонує доопрацювати Закон з урахуванням необхідності забезпечення реалізації конституційного принципу рівності усіх суб’єктів права власності перед законом (стаття 13 Конституції України) та інтересів національної безпеки, а також доповнити Закон положеннями, за якими порядок організації діяльності та повноваження наглядових рад підприємств оборонно-промислового комплексу визначаються Законом України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі».

Відповідний законопроект зареєстровано за №3062.

Ухвалено Закон «Про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо перерозподілу залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень)».

Законом викладено у новій редакції підпункт 4 пункту 24 розділу VI Кодексу, згідно з якою встановлено:

– тимчасово, до повернення населених пунктів під контроль державної влади, зарахувати залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на 1 січня 2016 року на рахунках в органах Казначейства України, до загального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей.

– зараховані до обласних бюджетів залишки коштів спрямовуються:

по Донецькій області – на погашення місцевого боргу Донецької міської ради, що виник за кредитом отриманим в АТ «Укрексімбанк» (кредитний договір №151110К26 від 05.11.2010), та відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, а також на соціально-економічний розвиток області;

по Луганській області - на відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, а також на соціально-економічний розвиток області.

Проект Закону зареєстровано за №4623.

Народні депутати розглянули і за результатами голосування направили на доопрацювання законопроекти про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах) за №№3822 і 3822-1.

Головуючий закрив ранкове засідання.

Відбулося вечірнє засідання Верховної Ради України.

Народні депутати продовжили розгляд питань порядку денного.

Розглядається проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» №4437.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Законопроект (№4437) передбачає врегулювання проблемних питань правового режиму у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: розпорядження землями державної власності; особливостей регулювання містобудівної діяльності; видачі дозволів на спеціальне водокористування водних об’єктів; надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; особливостей природоохоронного режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які створюються на цих територіях.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Законом включено ПАТ «Українська залізниця» (м. Київ) до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (додаток № 1 до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»).

Відповідний законопроект зареєстровано за № 4594.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій».

Законом виключено з Податкового кодексу норми щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, незалежно від їх розміру.

Законодавчим актом підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 до Податкового кодексу України викладено в такій редакції:

«164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У пункті 167.4 статті 167 цифри та слово «15 відсотків» замінено цифрами та словом «18 відсотків»:

«167.4. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом».

Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Проект Закону зареєстровано за №4542.

Головуючий закрив вечірнє засідання, повідомляє Інформаційне управління ВР України.Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Минулої доби на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.