​Пленарні засідання Верховної Ради України 4 жовтня 2016 року

Представники депутатських фракцій і груп виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зробив кілька оголошень. Він повідомив про створення у Верховній Раді кількох міжфракційних депутатських об’єднань: «За збереження життя людей», головою якого обрано народного депутата Ігоря Діденка; «Міжфракційне антиокупаційне об’єднання «Наступ», співголовами якого обрано народних депутатів Андрія Левуса, Ігоря Артюшенка, Миколу Княжицького; «Щодо сприяння розвитку сільських територій», головою якого обрано народного депутата Андрія Реку.


Головуючий також повідомив про обрання народних депутатів Ірину Луценко і Сергія Березенка заступниками голови депутатської фракції «Блок Петра Порошенка».

Парламентарії розглянули проект Постанови про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (доопрацьований) №5060.

Під час обговорення народні депутати виступили з пропозиціями.

За результатами голосування пропозиція про затвердження доопрацьованого проекту Постанови не набрала голосів.

Головуючий запропонував затвердити календарний план проведення пленарних засідань на 4-7 жовтня.

Народні депутати 233 голосами затвердили календарний план проведення пленарних засідань на 4-7 жовтня з врахуванням висловлених пропозицій.

Парламентарії приступили до розгляду питання екологічної політики.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища).

Документом (№4551) з метою врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а також уточнити назви деяких центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у цій сфері.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони екомережі).

Проект (№1769) спрямовано на розвиток екологічної мережі та покращення її охорони.

Пропонується внести низку змін до законів України «Про екологічну мережу України», «Про мисливське господарство та полювання» та «Про природно-заповідний фонд України», які визначають, зокрема, повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо визначення правових засад і функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду, спеціального використання природних ресурсів у їх межах, уточнюють порядок створення чи оголошення таких територій та об’єктів.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі).

Законопроектом (№2023) пропонуються зміни, які приводять у відповідність до вимог Бернської конвенції Кодекс України про адміністративні правопорушення, Лісовий кодекс України та закони України: «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання».

У проекті уточнюються умови ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам тваринного світу, та щодо охорони тваринного та рослинного світу під час заготівлі деревини. Також уточнюються законодавчі положення щодо порядку визначення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в природних заповідниках, біосферних заповідниках та національних природних парках, вимоги до освіти керівників спеціальних адміністрацій, що здійснюють управління територіями та об‘єктами природно-заповідного фонду, розміри адміністративних штрафів за скоєння правопорушень у даній сфері тощо.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод).

Метою прийняття законопроекту (№3445) є удосконалення законодавства у частині охорони фауни та приведення положень законів України у відповідність до міжнародних екологічних угод.

Законопроект містить шляхи приведення у відповідність до вимог Бернської конвенції наступні закони України: «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання», «Про питну воду та питне водопостачання».

Так, на виконання Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів пропонується внести доповнення до Закону України «Про мисливське господарство та полювання», яким вводиться заборона на полювання із застосуванням свинцевого шроту у межах усіх поясів особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води.

Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» від 29 жовтня 1996 р. дозволяє регулювати чисельність вовка на території України тільки в обмеженій кількості і під контролем. Наразі, згідно Закону України «Про мисливське господарство та полювання», вовк є бінарним видом, що занесений одночасно в список мисливських тварин, які підлягають охороні в немисливський сезон, та одночасно в список шкідливих тварин, що підлягають знищенню протягом року, що є грубим порушенням Бернської конвенції. Відтак, Україна зобов’язана виключити вовка зі списку шкідників, зазначеного в ст. 33 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», залишивши його мисливським видом, що буде сприяти посиленню боротьби із браконьєрством та створить умови мисливським господарствам отримувати кошти у свій бюджет за добування цінного хутрового звіра - вовка.

Законопроектом також передбачено заборонити використання газу, отрути для диких тварин, знищення природних місць мешкання диких тварин (як того вимагає Бернська конвенція) та внести відповідні зміни до Законів України «Про тваринний світ» та «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин).

Проект (№2604) спрямований на імплементацію європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, а також захист від знищення середовища перебування (зростання) зазначених видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України».

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування).

Проектом (№3323) передбачається: визнати, що забір та/або використання води в об‘ємі до 5 кубічних метрів на добу (крім тієї, що використовується для виробництва напоїв) не належить до спеціального водокористування; надати можливість подання документів, необхідних для одержання дозволу на спеціальне використання, в електронному вигляді; скоротити перелік документів, які подаються водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування; встановити вичерпні підстави для припинення права спеціального водокористування тощо.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів».

Законодавчим актом №4612 встановлено правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здали органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді).

Відповідні зміни внесено до статті 265 Кримінального кодексу України.

Ухвалено Закон «Про оцінку впливу на довкілля».

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Суб'єктами оцінки впливу на довкілля є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей цього Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання (далі – суб’єкт господарювання), уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи, інші органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, громадськість.

Відповідний законопроект зареєстровано за №2009а-д.

Ухвалено Закон «Про стратегічну екологічну оцінку».

Метою законопроекту (№3259) є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, запровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) відповідно до підходів, визначених Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. № 2001/42/ЄС та Протоколом про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті». Прийняття Закону передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з метою забезпечення імплементації у національне законодавство положень Директив Європейського парламенту та Ради.

Головними завданнями запровадження СЕО визначені:

інтеграція екологічних цілей до документів державного планування;

інтеграція процедур з проведення СЕО в процес підготовки проектів документів державного планування згідно з аналогічними процедурами розвинутих держав, у тому числі Європейського Союзу;

поширення практики СЕО на місцеві програми.

Законопроект визначає сферу застосування стратегічної екологічної оцінки, встановлення порядку її здійснення, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення, моніторинг виконання стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, які є документами державного планування, а також будь-які зміни до них.

Також вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державні цільові програми», «Про екологічну експертизу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою забезпечення відповідності положень законопроекту та чинних законів.

Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Народні депутати, на пропозицію головуючого, привітали ліцеїстів Київського військового ліцею ім. Богуна з м. Боярка, які перебували на балконі сесійної зали Верховної Ради. Парламентарії приступили до розгляду питання промислової політики та підприємництва.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки».

Законопроектом пропонується внести наступні зміни до Податкового кодексу України, зокрема:

- визначити виключний перелік критеріїв до учасників індустріальних парків, що мають право на застосування стимулюючих особливостей оподаткування (мінімальна кількість робочих місць, види діяльності, середня заробітна плата по підприємству);

- встановити терміном на 10 років особливості оподаткування податком на прибуток учасників індустріальних парків (перші п’ять років за 0% ставкою, наступні п’ять років за ставкою вдвічі меншою за базову (сьогодні 9%);

- надати можливість розстрочення строком на 5 років сум податку на додану вартість щодо операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів резидентами індустріальних парків, якщо такі товари використовуються ними для облаштування таких індустріальних парків або для здійснення господарської діяльності у їх межах;

- передбачити можливість органів місцевого самоврядування встановлювати пільги та знижені ставки зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку за земельні ділянки та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, на якій створено індустріальний парк, для резидентів індустріальних парків.

Проект Закону зареєстровано за №2554а-д.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки».

Законопроектом№2555а-дпропонується:

визначити виключний перелік устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення та керуючими компаніями індустріальних парків без сплати митних платежів для облаштування таких індустріальних парків;

визначити виключний перелік устаткування, обладнання та комплектуючих до них, які не є підакцизними товарами та ввозяться учасниками індустріальних парків без сплати митних платежів для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.

Відповідні зміни пропонується внести до Митного кодексу України.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом».

Законопроект (№3603) розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Додаток ХХХ Глави 6), Водної рамкової директиви ЄС (Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС, Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII.

Метою прийняття Закону є удосконалення законодавства України з метою впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами і адаптація водного законодавства до законодавства ЄС.

Документом пропонується внести зміни до Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Законопроектом передбачається врегулювати такі питання:

запровадження гідрографічного і водогосподарського районування території України;

запровадження планів управління річковими басейнами як стратегічного документу (програми заходів) для інтегрованого управління водними ресурсами в межах річкового басейну;

запровадження планів управління ризиками затоплення та інші.

Прийнято за основу проект України «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».

Законопроектом №4549 пропонується:

привести термінологію Закону у відповідність із Законом України «Про публічні закупівлі»;

уточнити особливості проведення процедур закупівлі енергосервісу;

застосовувати показник ефективності енергосервісного договору, як критерій визначення переможця за процедурою відкритих торгів чи переговорною процедурою закупівлі;

врегулювати строки укладання енергосервісного договору та строки погодження істотних умов договору енергосервісу.

Відповідні зміни передбачається внести до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об’єктів інфраструктури».

Законопроектом №3873 пропонується встановити нульові ставки ввізного мита на відходи та брухт чорних металів замість діючих у розмірі 5 відсотків.

Відповідні зміни пропонується внести зміни до Митного тарифу України.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців».

Законопроектом пропонується:

скасувати реєстрацію іноземних інвестицій, замінивши її формальним інформуванням задля ведення державної статистики;

врегулювати на рівні закону базові аспекти оформлення дозволу на застосування праці іноземців та посвідки на тимчасове проживання;

надати право отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не працевлаштовані на підприємстві.

Відповідні зміни пропонується внести до Господарського кодексу та законів «Про режим іноземного інвестування», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження», «Про зайнятість населення», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

Цими змінами, зокрема, із Господарського кодексу України а також із законів України «Про режим іноземного інвестування» та «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» виключаються положення, які регулюють питання державної реєстрації іноземних інвестицій.

Проект Закону зареєстровано за №4541.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (щодо державних інвестиційних проектів)».

Законопроектом пропонується привести у відповідність положення Закону України «Про інвестиційну діяльність» із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів», а також удосконалити проведення оцінки, відбору і моніторингу інвестиційних проектів, для реалізації яких може бути надана державна підтримка:

- розмежування таких понять, як «державне інвестування» та «державна підтримка»;

- децентралізації прийняття рішень щодо інвестування шляхом введення понять «державного інвестування», «місцевого інвестування» та гармонізації з бюджетним законодавством;

- спрощення процедури отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів шляхом зміни ролі Державного реєстру інвестиційних проектів з дозвільної на інформативну;

- внесення проектів, яким надано державну підтримку, та державних інвестиційних проектів до Державного реєстру інвестиційних проектів з метою ведення моніторингу їх реалізації.

Проект Закону зареєстровано за №5105.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків».

Законопроектом №4117 пропонується доповнити існуючий перелік типів реєстраторів розрахункових операцій розподіленою комп’ютерно-касовою системою - реєстратором розрахункових операцій, що виконаний із застосуванням розподіленого комп'ютерного засобу (терміналу) та центральних комп’ютерних засобів (серверів), об'єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі загального користування (Інтернет), фіскальні функції якого розподілені між сервером та терміналом, при цьому програмне забезпечення, що виконує фіскальні функції та взаємодію сервера та терміналу, має засоби перевірки його автентичності.

Проектом пропонується також додатково ввести поняття «електронного повідомлення» та «цифрового підпису розподіленої комп’ютерно-касової системи».

За повідомленням Інформаційного Управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.