​Пленарні засідання Верховної Ради України 20 грудня 2016 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. Народні депутати на пропозицію головуючого хвилиною мовчання вшанували пам’ять українських військовослужбовців, які загинули під час бою на Світлодарській дузі.


Представники депутатських фракцій і груп виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Головуючий оголосив про виключення народного депутата Надії Савченко зі складу депутатської фракції «Батьківщина».

Парламентарії приступили до розгляду питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Законом внесено зміни до статті 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та додатків № 1, № 3 і № 7 до Закону, якими збільшено доходи і видатки державного бюджету (разом та за загальним фондом) на 4360 млн грн.

Законом збільшено на 4360 млн. грн. субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (далі - субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) з розподілом між місцевими бюджетами.

Законом збільшено доходи загального фонду державного бюджету на 4360 млн. грн, у т.ч. за такими видами доходів:

частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність (код 21010000), – на 2050 млн. грн;

збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (код 24140000) – на 2310 млн. грн.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету.

Проект Закону зареєстровано за №5502.

Народні депутати не підтримали пропозицію головуючого про продовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Законодавчим актом внесено зміни до статті 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та додатків № 3 і № 7 до Закону, внаслідок чого передбачається перерозподілити видатки державного бюджету (разом та за загальним фондом) на 2.451.619,4 тис. грн.

Законом збільшено на 2451,6 млн. грн. (або на 6%) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (далі – субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) з розподілом між місцевими бюджетами.

Законом для збалансування бюджетних показників внаслідок збільшення вказаних видатків зменшено видатки для Пенсійного фонду за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» (код 2506080) на таку ж суму (2451,6 млн грн).

Законом доповнено статтю 5 Закону положенням, згідно з яким у разі відхилення офіційного курсу гривні до долара США на 31.12.2016р. від курсу, що застосовувався під час складання державного бюджету, допускається відхилення від граничного обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу на такий офіційний курс.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету.

Проект Закону зареєстровано за №5482.

До порядку денного сесії включено ряд законопроектів.

Народні депутати 229 голосами підтримали пропозицію головуючого про продовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване на території проведення антитерористичної операції».

Законом передбачається тимчасово встановити мораторій на звернення стягнення на активи ПАТ «Укрзалізниця» за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення антитерористичної операції та не передане ПАТ «Укрзалізниця» у встановленому порядку як правонаступнику прав і обов’язків зазначених підприємств, а також на період дії мораторію зупинено виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень за такими зобов’язаннями.

Законом доповнено Розділ ІІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту» пунктами 51, 52 такого змісту:

«51. До проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення антитерористичної операції та затвердження передавального акту цього майна Товариству як правонаступнику прав і обов’язків зазначених підприємств, встановити мораторій на звернення стягнення на активи Товариства за зобов’язаннями таких підприємств.

52. Мораторій на звернення стягнення на активи Товариства, встановлений п. 51 цього Закону, втрачає чинність після проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення антитерористичної операції та затвердження передавального акту цього майна Товариству, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня завершення антитерористичної операції».

Закон прийнято з уточненнями.

Проект Закону зареєстровано за №5428.

Народні депутати розглянули у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках» №5473.

Рішення щодо законопроекту буде прийнято пізніше.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16 годині головуючий відкрив вечірнє засідання Верховної Ради України

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на початку вечірнього засідання повідомив, що у комітетах триває робота над бюджетними законопроектами, які мають розглядатися зараз, і поставив на розгляд проекти постанов про скасування рішень.

За результатами голосування відхилено проекти Постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 18 жовтня 2016 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» №3252, про скасування рішення Верховної Ради України від 03.11.2016 року про прийняття в цілому, як закону законопроекту №3153, про скасування рішення Верховної Ради України від 03.11.2016 року про прийняття в цілому, як закону законопроекту №2418а.

Прийнято за основу законопроект про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Проектом (№4666) пропонується визначити порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ).

Документ розроблено з метою вдосконалення законодавства України у частині забезпечення захисту прав засновників та учасників товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, покращення умов ведення господарської діяльності та сприяння притоку інвестицій в Україну.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення складання та виконання бюджетів».

Законодавчим актом унормовано питання, що врегульовують відносини між державним та місцевими бюджетами і передбачають уточнення напрямів використання освітньої і медичної субвенції, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, та перелік видатків, які передбачається передати на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів, а також ряд інших положень, необхідних для прийняття проекту державного бюджету на 2017 рік.

Законопроект прийнято з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №5131.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб».

Законом статтю 57 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доповнено частиною третьою такого змісту:

«Вклади фізичних осіб в інших державних банках гарантуються:

1) у сумі, що не перевищує визначеного відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, - відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

2) в межах суми, що перевищує визначений відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, - державою».

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Проект Закону зареєстровано за №5553.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

Законодавчим актом переглянуто відповідно до вимог пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати;

переглянуто положення, в яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з підвищенням останнього;

удосконалено деякі положення щодо адміністрування податку на додану вартість, рентної плати тощо.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань податкової та митної політики.

Проект Закону зареєстровано за №5132.

Прийнято Закон «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту».


Закон визначає засади державної підтримки експортної діяльності шляхом страхування, перестрахування, гарантування, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами з метою створення умов для здійснення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження на зовнішні ринки, забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат і підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.

Законом передбачено, що для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження Кабінет Міністрів України створює Експортно-кредитне агентство (далі - ЕКА), що на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Законодавчим актом визначено термінологію щодо впровадження державної підтримки експорту; завдання, напрями та принципи державної підтримки експортної діяльності.

Згідно з Законом, основними завданнями державної підтримки експортної діяльності є:

1) створення системи страхування та гарантування комерційних і некомерційних ризиків при проведенні експортних операцій;

2) розширення довгострокового експортного кредитування;

3) створення механізму часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Законом визначені органи управління та контролю ЕКА; види та умови діяльності ЕКА; джерела фінансування ЕКА; сфери підтримки тощо.

Закон передбачає публічність діяльності Експортно-кредитного агентства, визначає порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності.

Проект Закону зареєстровано за №2142а.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату».

Законодавчим актом внесено зміни до Бюджетного кодексу України щодо перерозподілу частини рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Законопроект зареєстровано за №3038.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Законодавчим актом внесено зміни до Бюджетного кодексу України, а саме:

1) до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, включено:

- видатки на сім’ї патронатних вихователів у складі видатків на навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, і на такі видатки не спрямовувати освітню субвенцію з державного бюджету;

- на період до 1 січня 2019 року видатки на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя до складу видатків на державні програми соціального захисту, які проводяться за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

2) з 1 січня 2019 року до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, включити видатки на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя у складі видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Проект Закону зареєстровано за №4970.

Прийнято Закон «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі».


Законодавчим актом щодо суб'єктів літакобудування, які підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» передбачено до 1 січня 2025 року:

звільнити від сплати податку на додану вартість операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), за переліком кодів УКТ ЗЕД, визначеним підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості;

звільнити від сплати податку на додану вартість операції з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;

оподатковувати податком на додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена за рахунок коштів Державного бюджету України;

звільнити від оподаткування прибуток підприємств літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них;

звільнити від сплати земельного податку суб'єктів літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, за винятком земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.

Проект Закону зареєстровано за №3457.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі».

Законом передбачено створення належних законодавчих умов для розвитку та подальшого зростання в Україні виробництва сучасних видів авіаційної техніки та літальних апаратів, ефективного використання накопиченого науково-технічного та виробничого потенціалу літакобудівної галузі, збереження досягнутих позицій на світовому ринку авіаційної техніки.

Законом, зокрема, скорочено перелік товарів, які пропонується звільнити від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні на митну територію України.

Проект Закону зарестровано за №3458-д.

У засіданні оголошено перерву на одну годину.

Після закінчення перерви народні депутати продовжили розгляд питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Законодавчим актом внесено комплексні зміни до розділів Податкового кодексу України, спрямовані на: удосконалення загальних положень щодо адміністрування податків та зборів, а також податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати та податку на майно, спеціальних податкових режимів; ліквідацію податкової міліції тощо.

Згідно з Законом, «Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».

Прикінцевими та перехідними положеннями Кабінету Міністрів України:

до 1 липня 2017 року забезпечити проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються контролюючим органами; визначити порядок контролю, в тому числі моніторингу, центральним органом, що формує та реалізує фінансову політику, адміністрування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку, створення та впровадження програмного забезпечення електронного кабінету;

до 1 липня 2017 року розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів;

до 1 липня 2017 року розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо запровадження податку на виведений капітал.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Закон ухвалено з урахуванням пропозицій Комітету з питань податкової та митної політики.

Проект Закону зареєстровано за №5368.

Прийнято Закон «Про Вищу раду правосуддя».

Закон визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Згідно з Законом, «Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів».

Законодавчим актом встановлено: юридичний статус ВРП як колегіального, незалежного конституційного органу суддівського врядування, який діє у системі правосуддя України на постійній основі; порядок обрання (призначення) на посади членів ВРП за прозорими процедурами; підстави для звільнення члена ВРП з посади та підстави припинення його повноважень; порядок розгляду питань, що належать до повноважень ВРП, стосовно: формування суддівського корпусу; розгляду справ щодо порушення вимог законодавства про несумісність; дисциплінарного провадження щодо суддів; розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора; звільнення судді з посади тощо.

Прикінцевими та перехідними положеннями закону передбачено, що з дня набрання ним чинності Закон України «Про Вищу раду юстиції» втрачає чинність, а Вища рада юстиції реорганізовується шляхом утворення Вищої ради правосуддя. Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстиції.

Законом також передбачено механізм дообрання членів Вищої ради правосуддя на заміну тих, повноваження яких припиняються.

Законом внесено відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу торгівельного мореплавства, Кримінально-виконавчого кодексу, а також законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про державну таємницю» та ін.

Проект Закону зареєстровано за №5180.

Народні депутати підтримали пропозицію головуючого щодо того, щоб у середу 21 січня не проводити пленарного засідання, а працювати у комітетах.

Парламентарії також підтримали пропозицію головуючого про внесення змін до календарного плану проведення п’ятої сесії, згідно з якими з 10 по 13 січня 2017 року народні депутати працюватимуть з виборцями.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів».

Законодавчим актом закріплено статус головного розпорядника коштів державного бюджету за Вищою радою правосуддя та Державною судовою адміністрацією України та вилучено із переліку головних розпорядників коштів бюджету вищих спеціалізованих судів.

Законом встановлено гарантії щодо неможливості зменшення бюджетних призначень на утримання судів та інших органів і установ системи правосуддя без погодження з Вищою радою правосуддя та визначено у проекті Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період пріоритетні завдання фінансування судової влади та забезпечення її незалежності, а також подання Кабінету Міністрів України до 1 березня року, що передує плановому, Вищою радою правосуддя пропозицій щодо таких завдань.

Законом встановлено погодження Вищою радою правосуддя проекту закону про державний бюджет, до його схвалення Урядом, по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя та доповнено перелік матеріалів, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України, інформацією щодо врахування пропозицій Вищої ради правосуддя до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя (з вмотивованим обґрунтуванням).

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №5181.

У засіданні оголошено перерву.

Після перерви народні депутати приступили до розгляду проекту Закону «Про Державний бюджет на 2017 рік» №5000.

Доопрацьований до другого читання законопроект доповів Міністр фінансів Олександр Данилюк.

Заступник голови Комітету з питань бюджету Сергій Мельник доповів про враховані пропозиції та рішення Комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.

В обговоренні взяли участь представники депутатських фракцій і груп.

Прийнято Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Законодавчим актом встановлено такі загальні показники державного бюджету на 2017 рік:

доходи у сумі 721,4 млрд. грн;

видатки у сумі 790,4 млрд. грн.

Граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд. грн.

Згідно з Законом, загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець 2017 р. очікується у сумі 2296 млрд. грн, що становить 88,8% прогнозованого ВВП; граничний обсяг державного боргу на 31.12.2017р. передбачено у сумі 1716,6 млрд. грн, що становить 66,4% прогнозного ВВП; граничний обсяг гарантованого державою боргу на 31.12.2017 р. передбачено у сумі 579,4 млрд. грн, що становить 22,4% прогнозного ВВП.

Законом передбачено зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн. грн., споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.

Законом передбачено підняття рівня мінімальної зарплати до 3200 грн. з 1 січня 2017р.

У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць передбачається встановити у розмірі з 1 січня 2017 року - 1,544 тисяч гривень, з 1 травня - 1,624 тисяч гривень, з 1 грудня - 1,7 тисяч гривень.

Законом додатково врегульовано такі питання:

погашення заборгованості з різниці в тарифах у сумі 5 млрд. гривень;

передбачення видатки на сплату відсотків за кредитами для виконання програм підвищення обороноздатності і безпеки держави у сумі 463,6 млн. гривень;

передбачення коштів на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічної освіти у сумі 50 млн. гривень та додаткових видатків для вузів на таку мету в сумі 167 млн. гривень.

збільшено майже на 2 млрд. гривень коштів для виплати академічних стипендій;

передбачення коштів на навчання осіб для надання домедичної допомоги в обсязі 20 млн. гривень;

повернення на утримання з державного бюджету лікарні вчених НАНУ та спеціалізованої багатопрофільної лікарні №1 в місті Дніпро;

Передбачення коштів для створення функціонування Республіканського центру реабілітації інвалідів війни у с. Клемень Рівненської області у сумі 31 млн. гривень;

збільшення видатків на утримання клінік Національної академії медичних наук майже на 818 млн. гривень;

збільшення видатків на 200 млн. гривень на запровадження експерименту фінансування надання медичної допомоги.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету.

Проект Закону зареєстровано за №5000.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

Наступне пленарне засідання п’ятої сесії відбудеться в четвер, 22 грудня.

За повідомленнями Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее

Опрос

Вы проголосуете на местных выборах за кандидатов от "Слуг народа"?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.