​Пленарні засідання Верховної Ради України 23 травня 2017 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкривши ранкове засідання, нагадав, що сьогодні заплановано до розгляду два блоки питань - питання засобів масової інформації та реклами і питання екологічної політики.


А.Парубій наголосив, що «головним законом цього блоку буде законопроект щодо аудіовізуальних ЗМІ». «Це проект закону спрямований на захист нашого національного простору і нашої мови. Зараз, в умовах війни, це питання національної безпеки. В умовах гібридної війни щодо України з боку росії мова - це не лише спосіб спілкування, мова сьогодні стає зброєю, а зброю ворогові не віддають», - наголосив він, нагадавши, що Верховна Рада вже ухвалила Закон про квоти для радіостанцій, і «ми побачили ренесанс української пісні, сьогодні ми маємо шанс, обов’язок і необхідність ухвалити такий закон для телебачення».

Голова Верховної Ради України закликав парламентаріїв «підтримати цей закон, який передбачає обов’язкову частку української мови на загальнонаціональних каналах у 75 відсотків, а на регіональних - 50 відсотків». Він підкреслив, що «була проведена велика робота в Комітеті».

З оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями виступили представники депутатських фракцій і груп.

Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

Законом врегулювано питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у навчальних закладах, зокрема:

закріплено право на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надано їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від «встановлення інвалідності»;

запроваджується дистанційна та індивідуальна форми навчання;

визначено поняття «особа з особливими освітніми потребами», «інклюзивне навчання»;

надано можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу, створено для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про освіту».

Проект Закону зареєстровано за №6437.

Народні депутати 241 голосом підтримали пропозицію фракції «Блок Петра Порошенка», яку озвучив голова фракції Артур Герасимов, про запрошення Генерального прокурора Юрія Луценка на пленарне засідання у середу 24 травня.

Парламентарії приступили до розгляду питання засобів масової інформації та реклами.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації»

Документом передбачається унормувати застосування мов у мовленні телерадіоорганізацій, зокрема – визначити частку мовлення державною мовою телерадіоорганізацій загальнонаціональної, регіональної, місцевої категорій мовлення, телерадіоорганізацій, що здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове), супутникове мовлення; доповнити категорійний апарат базового Закону визначеннями «ведучий (диктор) передачі», «музичний кліп», «новини» тощо.

Встановлено, зокрема, що у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00 (телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення – не менше 60%).

Відповідний законопроект зареєстровано за №5313.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності).

Проектом (№3454) пропонується заборонити розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення.

За результатами голосування на доопрацювання направлено проект Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо удосконалення регулювання реклами послуг народної медицини (цілительства), послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку на радіо) №4924.

Прийнято за основу законопроект про внесення зміни до статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо строку зберігання передач.

Проектом (№5607) пропонується передбачити збільшення з 14 днів до одного року строку зберігання передач телерадіоорганізаціями, які вони транслювали чи ретранслювали або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій).

За результатами голосування відхилено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків №2897.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16 годині розпочалося вечірнє засідання Верховної Ради України.

Народні депутати продовжили розгляд питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій».

Законодавчим актом скасовано реєстрацію іноземних інвестицій, замінивши її формальним інформуванням для ведення державної статистики; врегульовано на рівні закону базові аспекти оформлення дозволу на застосування праці іноземців та посвідки на тимчасове проживання; надано право отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не працевлаштовані на підприємстві.

Змінами до Закону України «Про зайнятість населення» встановлено, що «роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції».

Змінами до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» встановлено, що «іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб і отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки».

Законом у статті 32 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» частину шосту викладено в редакції, згідно з якою «строк дії, строк оформлення та продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання визначаються Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Проект Закону зареєстровано за №4541.

Народні депутати розглянули питання екологічної політики.

Ухвалено Закон «Про оцінку впливу на довкілля» з пропозиціями Президента України.

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до закону, оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення;

3) аналіз уповноваженим органом відповідно до цього Закону інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї частини;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Відповідний законопроект зареєстровано за №2009а-д.

Прийнято за основу законопроект про стратегічну екологічну оцінку.

Законопроект (№6106) розроблено з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки відповідно до підходу, закріпленому у Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. № 2001/42/ЄС, а також з метою реалізації положень Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.

Завданням законопроекту є визначення сфери застосування стратегічної екологічної оцінки (СЕО), встановлення порядку її здійснення, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та проведення моніторингу виконання стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них (далі – проекти документів державного планування).

Планується, що дія закону

- поширюватиметься на документи державного планування, які буть мати вплив на довкілля та здоров’я населення;

- не поширюватиметься на документи державного планування, які стосуються національної безпеки та надзвичайних ситуацій, бюджети, бюджетні програми та фінансові плани, а також програми економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період.

Також, розділом VІ «Прикінцеві положення» законопроекту вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про курорти», «Про державні цільові програми», «Про регулювання містобудівної діяльності».

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами.

Проектом (№6435) пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади системи фінансування поводження з радіоактивними відходами, статус державного фонду поводження із зазначеними радіоактивними відходами, порядок використання коштів цього фонду і регулює відносини, пов'язані з функціонуванням такої системи фінансування з урахуванням інтересів суспільства, мінімізації витрат у цій сфері діяльності, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та фінансового тягаря, пов’язаного з поводженням з радіоактивними відходами, на майбутні покоління.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму.

Проектом (№2232а) пропонується надати членам особистого селянського господарства право «добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму» з конкретизацією видів таких послуг.

На органи виконавчої влади та місцевого самоврядування планується покласти обов‘язок сприяти особистим селянським господарствам в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму.

Ухвалено Закон »Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат».

Закон спрямований на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, в частині охорони пралісів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Лісового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Документ прийнято з урахуванням техніко-юридичних правок.

Відповідний законопроект зареєстровано за №4480.

Прийнято Постанову «Про Комісію у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. при Верховній Раді України».

Відповідно до Конституції України, законів України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Верховна Рада України припинила діяльність Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. при Верховній Раді України.

Верховна Рада рекомендує Міністерству соціальної політики України створити спеціалізований підрозділ у справах колишніх партизанів у складі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Проект Постанови зареєстровано за №5688.

Прийнято низку постанов щодо перейменування населених пунктів

А саме:

про перейменування міста Мукачеве Закарпатської області (№5188);

про перейменування села Буцин Старовижівського району Волинської області (№6204);

про перейменування села Дубка Городенківського району Івано-Франківської області (№6358).

На цьому головуючий закрив вечірнє засідання.

За матеріалами Інформаційного управління ВР України.

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Допит Стерненка в суді по справі щодо необхідної оборони. Автор опублікував відео його допиту в суді по справі щодо необхідної оборони

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.