​​Пленарні засідання Верховної Ради України 17 січня 2017 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. Він нагадав, що сьогодні на пленарних засіданнях розглядатимуться питання транспорту і екологічної політики. Представники депутатських фракцій і груп виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.


Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті».

Законодавчим актом передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

Законом, зокрема, встановлено, що «органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

Згідно з Законом, «правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

Відповідні зміни внесено до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Закон прийнято з урахуванням пропозицій профільного комітету.

Проект Закону зареєстровано за №4121.

Прийнято за основу проект Закону «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».

Законопроектом пропонується затвердити нову Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації.

У новій редакції передбачається врахувати стандарти ІСАО, Європейського Союзу, ЄКЦА, ЄВРОКОНТРОЛЬ, а також зміни у нормах українського законодавства, які відбулися за період після введення в дію Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації у 2003 році.

Законопроект прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань транспорту.

Проект Закону зареєстровано за №4046а.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів».

Законопроектом №4644 пропонується привести у відповідність до законодавства Європейського Союзу питання перевезення небезпечних вантажів та забезпечити імплементацію в національне законодавство положень Директиви 2008/68/ЄС і вимог міжнародних договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Проектом, зокрема, пропонується ввести нові терміни, зокрема «вантаж підвищеної небезпеки», «інші учасники перевезення небезпечних вантажів», «уповноважений (консультант, радник) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів».

Документом також пропонується передбачити права і обов’язки уповноваженого (консультанта, радника) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, інших учасників перевезення небезпечних вантажів та доповнити права і обов’язки відправника, перевізника та одержувача небезпечних вантажів.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів».

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо автомобільних доріг оборонного значення».

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про автомобільні дороги» новою статтею 51, в якій дається визначення поняття «автомобільні дороги оборонного значення», порядок віднесення автомобільних доріг до автомобільних доріг оборонного значення та їх використання.

Проект Закону зареєстровано за №4647.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні)».

Законопроектом пропонується розширити коло суб’єктів, судна яких мають право плавання під Державним прапором України, та надати іноземним суднам право здійснення каботажних перевезень без окремого дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.

Проектом також передбачається із статті 131 КТМ України виключити норму, згідно з якою для здійснення перевезення між портами України на суднах, які плавають під іноземними прапорами, потрібний дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.

Проект Закону зареєстровано за №2712.

За результатами розгляду відхилено проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні)» №2713-д.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної діяльності».

Законодавчим актом скасовано визначення категорії складності об’єктів будівництва та внесено зміни до деяких законодавчих актів у сфері містобудівної діяльності, які передбачають заміну процедури реєстрації декларації на здійснення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів із середнім та значним класом наслідків (відповідальності) на підставі дозволу на виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно, а об’єктів із незначними класами наслідків (відповідальності) - виконання будівельних робіт на підставі повідомлення.

Законом визначено вичерпний перелік умов, які надаються як вихідні дані для проектування об'єктів будівництва.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій профільного комітету.

Проект Закону зареєстровано за №4733-1.

За результатами розгляду відхилено проект Постанови «Про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України» №5573.

Прийнято Постанову «Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».

Верховна Рада України затвердила календарний план проведення шостої сесії.

Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого 2017 року, а закінчаться - 21 липня 2017 року.

На час проведення шостої сесії календарним планам відведено для:

пленарних засідань Верховної Ради України - 12 тижнів;
роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах - 6 тижнів;
роботи народних депутатів України з виборцями - 6 тижнів;
проведення «годин запитань до Уряду» у Верховній Раді України - 12 годин.

Проект Постанови зареєстровано за №5585.

Головуючий закрив ранкове засідання.

о 16.00 головуючий відкрив вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Народні депутати продовжили розгляд питань порядку денного.

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Проектом (№2302а-д), зокрема, передбачено:

удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства;

запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 відсотків простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».

Проектом (№4470) передбачається:

доповнення законів «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» новими статтями з метою регламентації питання укладення акціонерами акціонерних товариств та учасниками (засновниками) товариств з обмеженою відповідальністю договорів з метою спільної реалізації їх прав;

доповнення Цивільного Кодексу України нормами, які надаватимуть можливість ефективно задіяти механізм корпоративних договорів в господарських товариствах;

доповнення Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» нормами щодо необхідності розкриття інформації про факт укладання договору між акціонерами.

Документ прийнято з урахуванням поправки, внесеної під час обговорення.

До порядку денного сесії включено ряд проектів законів та постанов, зокрема, проект Закону «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях» №5636.

За результатами голосування відхилено Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» після розгляду пропозицій Президента України.

Прийнято за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат».

Законопроект (доопрацьований, №4480) спрямований на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, в частині охорони пралісів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Лісового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Прийнято Постанову «Про встановлення Дня українського добровольця».

Верховна Рада України установила День українського добровольця, який відзначатиметься щорічно 14 березня.

Проект Постанови зареєстровано за №4261.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За матеріалами Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Минулої доби на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.