Заступник голови Союзу Юристів України Катерина Коваль: Світом має керувати право, а не сила

Заслужений юрист України, заступник Голови Союзу юристів України Коваль Катерина ПетрівнаДемократичність держави багато в чому залежить від громадської позиції, що панує у суспільстві. Якщо громадяни свідомі того, що багато перетворень в країні залежить саме від їхньої реакції на певні дії влади (або будь-якого керівництва), то вони не чекають допоки хтось вирішить їхні проблеми, а об’єднуються у громадські організації і за допомогою цих структур вже вирішують виникаючі проблеми. В Україні ж громадські організації це – (здебільш всього) структури, які представляють корпоративні інтереси певних осіб. Хоча такого і не повинно бути. Але щоб змінити ситуацію, треба аби громадяни ставали більш активними і виховували у собі чітку громадянську позицію. І юридична спільнота – не є виключенням. Адже саме юристи можуть посприяти зміні ситуації в державі, якщо запровадять вільний громадський рух у своєму оточенні. А от щодо того, як юридичні громадські організації можуть вплинути на суспільство і на саму юриспруденцію «Конфлікти і закони» поцікавились у Заслуженого юриста України, заступника Голови Союзу юристів України Коваль Катерини Петрівни.
 
- Катерино Петрівно, як Ви вважаєте, наскільки дієва робота Союзу юристів України як громадської організації?
 
Вважаючи за необхідне консолідуватися в інтересах утвердження верховенства права, як однієї з важливих умов існування громадянського суспільства, надійного регулятора суспільних відносин та засобу збереження соціального миру й справедливості, на початку 1991 року юристи органів юстиції, суду, прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, Інституту держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та Національної української юридичної академії ім.Я.Мудрого  виступили з ініціативою заснування Всеукраїнської добровільної громадської організації – Спілки юристів України (на VI з’їзді перейменована в «Союз юристів України»).
 
Головною метою Союзу є сприяння юристам України в задоволенні і захисті своїх професійних та соціальних інтересів, розвитку їх громадської активності, участі в розробці і реалізації державної правової політики.
 
Юристи об’єдналися для підвищення іміджу юридичної професії, щоб спільними зусиллями сприяти побудові демократичної правової держави.
 
Союз вигідно відрізняється від інших громадських організацій підходом до формування свого складу, чітко визначеними головною метою, формами й методами її досягнення, організаційною структурою, організацією управління справами Союзу, головне – своїм ставленням до держави і суспільства.
 
Всупереч існуючій тенденції до корпоратизації, Союз проголосив себе відкритим для всіх юристів України незалежно від їх політичних поглядів, фахової спеціалізації, відомчої належності, а також для колишніх юридичних працівників і тих, хто здобуває юридичну професію. Це не виклик моді – це реальність, нерозривний професійний зв»язок працівників різних напрямів правової діяльності, практиків, науковців та викладачів права, а також національна традиція колективізму.
 
Великого авторитету серед широких кіл юридичної громадськості, наукових і навчальних закладів набули започатковані Союзом щорічні Всеукраїнські конкурси на краще юридичне видання і на краще професійне досягнення «Юрист року». http://www.jurist-roku.org/
 
Союз бере активну участь у реалізації заходів Національної програми правової освіти населення. Громадськість України щиро вдячна членам Союзу за роз'яснення законодавства, а також безоплатну правову допомогу. За останній час створено  Центр надання правової допомоги населенню міста Києва, за сприяння Союзу юристів на телеканалі «Студія «1+1» запроваджена правова просвітницька програма «Судові справи» http://sudovispravi.com.ua/, а на телеканалі «Інтер» - правова програма «Народний суд», http://www.tv.ua/program/22170/ ,які були направлені на ознайомлення громадян з основами українського законодавства, цивільного процесу , виховання їх в дусі неухильного дотримання норм закону.
 
 
На ТРК «Київ»   запропоновано створення програми «Час муніципального суду».
Союзом щорічно проводяться науково-практичні конференції, сімпозіуми, семінари та «круглі столи» з питань економічної реформи, міжнародних зв»язків, боротьби зі злочинністю, реформування державної влади, інвестиційної діяльності, земельного і аграрного законодавства тощо. Неодноразо проводилися конференції в Вузах України http://www.kymu.edu.ua/konf.shvauka_16.05.09.htm, , http://studrada.info/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=11.
 
В 2008 році проведено дні Толерантності серед правників в регіонах України. 
 
 
Союз юристів України – найвпливовіша громадська організація не тільки в Україні. Вона посідає перше місце серед подібних організацій країн СНД і ведуче місце серед громадських юридичних об’єднань світового юридичного співтовариства. Союз юристів України є членом Міжнарожного Союзу юристів. http://www.unionlawyers.ru/international/.
 
- Але Союз юристів України, мабуть, плідно працює не лише в Україні, а й на міжнародному рівні…..
 
ВАЮ засновано 1963 року на ЇЇ першому Конгресі, котрий відбувся у США під патронатом тодішнього Президента США Ліндона Джонсона.
 
"Світом має керувати право, а не сила" - такою була вихідна теза одного з ідеологів створення майбутньої Асоціації Вільяма Говарда Тафта, президента США (1909 - 1913), видатного юриста, єдиного в американській історії президента, який згодом був обраний Головою Верховного суду США. Відтоді гаслом усіх правників світу, об'єднаних в рамках Всесвітньої асоціації юристів, є латинська сентенція "Рах orbis ех jure" (Мир у світі через право).
 
Дієвими засобами активізації саме такого багатостороннього діалогу стали науково-практичні семінари і міжнародні конференції ВАЮ, що організовуються тричі на рік, а також масштабні Конгреси права, які проводяться кожні два роки і в яких окрім фахівців-юристів постійно беруть участь представники урядів, провідні політики та глави держав, за сприяння яких відбуваються всі міжнародні заходи Асоціації.
 
Як організація з особливим дорадчим статусом при Економічній і соціальній раді ООН Всесвітня асоціація юристів стала потужним важелем на шляху досягнення міжнародної єдності. Зростання міжнародної ролі Асоціації є незаперечним фактом, оскільки дорадча функція ВАЮ - як вираження офіційної думки усіх юристів світу, отримує свої конкретні втілення.
 
Забезпечуючи світовій юридичній спільноті належний рівень представництва, ВАЮ постійно стимулює усіх правників світу до обміну досвідом, спільних пошуків у вирішенні конфліктів та проблем, з якими стикається сьогоднішній світ.
 
ВАЮ традиційно тісно співпрацює з урядами країн світу, з іншими міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, красномовно доводячи, як народи можуть і мають реалізувати свій суверенітет засобами міжнародного права.
 
З 1997 року делегації Союзу беруть участь у роботі конгресів та конференцій Всесвітньої асоціації юристів (ВАЮ). Зважаючи на авторитет й особисті якості його голови ,у серпні 2003 року В.О.Євдокимов був обраний Президентом цієї впливової міжнародної громадської організації. В  Австрії зал тривалими гучними оплесками вітав з одностайним обранням на високу посаду Президента Всесвітньої асоціації юристів представника східноєвропейської держави відомого українського юриста.
 
Основною думкою численних вітальних промов на адресу новообраного Президента стала теза про відновлення історичної справедливості , про так довгоочікуване об'єднання "Сходу" із "Заходом", про подолання згубних політичних стереотипів. Бурхлива реакція на результати виборів фактично перетворилася на взаємне привітання учасників Конгресу з перемогою юридичної мудрості.
 
Найбільш вражаючою подією, мабуть, стало проведення у Пекіні – Шанхаї (2005 р.) 22 Конгресу ВАЮ з питань верховенства права. На честь святкування 60-ої річниці перемоги над фашизмом та заснування Організації Об’єднаних націй 1500 видатних юристів більше ніж з 60-и країн та міжнародних організацій прийняли участь у роботі цього Конгресу. У ході засідань відбулися неформальні зустрічі В. Євдокимова з Президентом Китаю Ху Дзин Тао та Головою Верховного народного суду КНР Сяо Яном.
 
В рамках теми Конгресу «Принципи права та взаємопорозуміння в міжнародному суспільстві» були розглянуті 22 актуальні питання, які стосувалися міжнародного тероризму, міжнародної торгівлі та інвестування, стану навколишнього середовища в світі, прав людини, альтернативного вирішення спорів та ін. . Кожна з цих тем детально розглядалась делегатами, пропонувались конкретні заходи для регулювання та вдосконалення економічної, правової, соціальної та ін. сфер міжнародного суспільства. У засіданнях конгресу прийняли участь більше 50 юристів з України.
 
Відповідно до рішення Керівної Ради Всесвітньої асоціації юристів, в м. Києві з 23 по 26 березня 2009 року відбувся XXIII Конгрес Всесвітньої асоціації юристів.
 
Конгрес був проведений Всесвітньою асоціацією юристів за підтримки Президента України, Кабінету міністрів, Міністерства юстиції та Союзу юристів України.
 
Проведення цього Конгресу в Україні – стало прекрасною можливістю для всесвітньо визнаних фахівців в області права обмінюватись ідеями та практикою в утвердженні принципу верховенства права.
 
Проведення Конгресу сприяло подальшому зміцненню іміджу нашої країни, а також дозволило акцентувати увагу суспільства на питаннях гарантії захисту і дотримання прав людини. В ході засідань робочих секцій, які відбулися в рамках XXIII Конгресу Всесвітньої асоціації юристів, обговорювалися питання світової економіки, захисту інвестицій, захисту інтелектуальної власності від піратства, захисту прав людини під час боротьби з тероризмом, проблематика незалежності судів, місця юстиції у правовому полі держави тощо.
 
На Київському конгресі було прийнято Декларацію та шість важливих резолюцій:
 
про розвиток та реформи судочинства,
 
про альтернативне розв’язання спорів та захист інвестицій,
 
про наслідки глобальної зміни клімату,
 
про міжнародний тероризм і права людини,
 
про захист інтелектуальної власності та забезпечення його імплементації,
 
про захист прав майбутніх поколінь.
 
На урочистій церемонії закриття Конгресу за результатами таємного голосування Президентом Всесвітньої асоціації юристів вперше в історії Всесвітньої асоціації юристів вдруге став юрист зі світовим ім’ям – Валерій Євдокимов – Голова Союзу юристів України , тим самим створюючи позитивний  імідж держави. http://wjapresident.org/main.html.
 
Більше того: усі п’ять днів Конгресу ми проводили безкоштовні семінари, на яких обговорювали серйозні юридичні проблеми. Але, на жаль, участь у них взяли лише члени союзу. А ось науково-дослідні інститути, структури і організації, які займаються подібними проблемами і отримують колосальні кошти на програми, які направленні на ребрендінг країни – не прийшли. Усі лише говорять про те, що в державі щось потрібно змінювати, а коли виникає реальна можливість дізнатись про досвід інших країн в питаннях юриспруденції, це - вже не цікаво, оскільки в Україні юристи мають власне бачення реформ . Вони не займаються вивченням існуючого досвіду інших країн, а надають перевагу повторенню власних помилок. І мало хто з них переймається іміджем країни в цілому. А «Союз юристів України» вважає створення позитивного іміджу держави важливою справою. І повинна зазначити, що ми захищаємо не лише інтереси українців, але й держави в цілому.
 
Згідно Рекомендованого  списку арбітрів Міжнародного центру по регулюванню спорів при Економічному Суді Співдружності Незалежних Держав Коваль Катерина є представником від України. http://www.sudsng.org/mcus/mcus/listarbirts/.
 
Під час проведення міжнародної конференції в ОАЕ «Союз юристів України» взагалі прийняв участь у створенні  українського торгового центру, мета якого – заохочення арабських бізнесменів інвестувати гроші в Україну. Також представники нашої громадської організації взяли участь у Міжнародному форумі-виставці «Реал-Вена. І коли на  «День України» було зареєстровано біля ста журналістів, було зрозуміло великий інтерес щодо можливості інвестування коштів в нашу державу.
 
На форумі ми брали участь  як структура, що проводить якісний ребрендінг України у світі. Скажіть, хто з державних діячів займається якісним ребрендінгом нашої держави? І це за умови, що на подібну діяльність виділяється чимало державних коштів. А Союз юристів провів декілька заходів, що були направлені саме на підняття іміджу України. І повинна зазначити, що нам довіряють, оскільки наша громадська організація – не бізнес-проект.
 
Скажу більше: ми маємо такий гарний імідж, що навіть українці, які потрапляють у неприємності за кордоном, маючи право на один телефонний дзвінок, часто телефонують саме до Союзу юристів України, і ми допомагаємо вирішити їхні проблеми.
 
- В Україні ми теж проводимо велику роботу. І якщо свого часу «Союз юристів» створювався заради об’єднання  юридичної спільноти, то нині він працює і для її захисту. На жаль, нині в державі існує дуже великий політичний тиск на ту ж суддівську систему. І дуже часто члени організації звертаються до Голови «Союзу юристів України», за захистом. Вже неодноразово навіть піднімали питання на рівні Міністерства юстиції, аби було запроваджено реєстрацію листів направлених до судів від народних депутатів. Не депутатських запитів, а безпосередньо листів, адже саме через такий документ депутати роблять спроби тиснути на суддів.
 
- Проте юридична спільнота хоче мати власні громадські організації. Адвокати, судді, прокурори, нотаріуси і. т д. бажають мати власні структури самоорганізації, які б захищали їхні інтереси. Але жодна з цих груп не має такої громадської організації, яка б об’єднувала усіх працівників цієї сфери та ще й займалася не лобіюванням чиїхось інтересів, а захистом прав членів організації.
 
- Ну чому ж? Нині існує асоціація суддів, яка об’єднує усіх працівників суддівського корпусу, асоціація прокурорів. І все це – громадські організації. Щоправда, наразі склалась ситуація, що вони більше нагадують державні організації. А «Союз юристів України» об’єднує усіх юристів. Що ж стосується адвокатури, то, на жаль, вона не має громадської організації, яка об’єднує усіх адвокатів. І Валерій Олександрович Євдокимов постійно наголошує, що «Союз юристів України» готовий у структурі «Союзу» обєднати  адвокатів, дати їм певні можливості , створити робочі групи для підготовки пропозицій щодо підготовки  і розгляду змін до діючого законодавства. І було б добре, аби до неї увійшли усі інші адвокатські асоціації, які наразі існують. Адже на сьогоднішній день кожна подібна організація (згідно існуючого закону «Про громадські організації») створена як окрема юридична особа лише задля захисту  представницьких інтересів своїх членів. І вони не можуть ставати на захист тих, хто не є їхніми членами. А щоб змінити ситуацію, необхідно вносити зміни до закону «Про громадські організації».
 
- Катерино Петрівно, та все ж якось дивно виходить: з одного боку «Союз юристів України» проводить велику роботу, направлену на якісний ребрендінг України у світі, а з другого – в державі існує повний правовий нігілізм і нівелювання законодавства як такого…
 
- Ось для цього ми і ведемо мову  про прийняття нового закону «Про громадські організації», який би передбачав, що, наприклад, при обранні на посаду судді, крім кваліфікаційної комісії, рекомендації б давали  професійні громадські організації. І тоді можна було б зменшити політичний тиск і на суддів, і на прокурорів. А якщо не проводити жодних змін, то дійде до того, що кожна політична сила матиме власну певну кількість суддів і прокурорів.
Якщо ж громадські організації матимуть можливість впливати на призначення суддівського корпусу і прокурорів, то політичні сили змушені будуть послабити свій тиск і рахуватись з точкою зору громадськості. Голова Союзу юристів Євдокимов Валерій Олександрович є членом кваліфікаційної комісії адміністративних судів України. Я думаю . що це є свого роду громадський контроль в питаннях підбору кадрів в судах. Голова кваліфікаційної комісії суддів Бойко Віталій Федорович – член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, голова громадської ради при Державній судовій адміністрації України, віце-президент Всеукраїнської суддівської асоціації, член ради громадсько-політичного об’єднання «Український форум» , теж свого роду громадський контроль в питання судоустрою в Україні.
 
Взагалі, на мою думку, громадські організації, які об’єднують юристів, повинні більш плідно працювати і надавати свої пропозиції до змін у законодавство. Коли Міністерство юстиції запросило громадські організації для обговорення проблем та зауважень щодо прийняття нового КПК , на зустріч нажаль  завітали лише представники чотирьох організацій. І це тоді, коли мова йшла про новий КПК. А адвокати, які в першу чергу повинні бути зацікавленні у внесенні змін до цього кодексу, участь у обговоренні брати не захотіли. Проте і ті, що прийшли, поспілкувалися, поговорили про те, що потрібно було б надати свої пропозиції, але далі розмов справа не пішла. Це ж стосується і закону «Про адвокатуру». Адвокатам пропонувалось на обговорення чотири законопроекти, але ті, хто їх запропонував, лобіюють кожен свій, і поки що якихось суттєвих зрушень у напрямку обговорення задля створення якісного закону про «Про адвокатуру» не відбулось. Щоб його прийняти , потрібно відкинути усілякі амбіції, об’єднатись і плідно попрацювати. А так виходить, що усі все критикують, але нічого не роблять заради позитивних змін.
 
«Союз юристів України»  не критикують. Але це відбувається лише тому, що ми не реагуємо на усілякі провокації, залишаючись організацією, яка стоїть на захисті прав юристів. А провокацій багато. Спроба «некоректної» критики Щорічного календаря на сторінках правової газети. Спроба спровокувати Голову Союзу на пресконференції в Уніан щодо його ставлення до скликання альтернативного з’їзду адвокатів. Спроба політичного тиску на Союз у випадку захисту прав громадянина - Голови окружного адміністративного суду О.Бачуна та конфлікту навколо Голови ВАСУ О.Пасенюка. «Союз юристів України» одна із тих організацій яка має свою громадянську позицію та 20 років захищає своїх членів.
 
Ми і надалі надаватимемо допомогу юристам і робитимемо все можливе заради того, щоб вони  мали можливість отримувати допомогу, а також підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Причому – безкоштовно. Адже сьогодні юристи  з невеличких селищ і міст не мають можливості заплатити за семінар. Проте деякі громадські організації проводять їх лише за чималі для таких людей гроші. 
 
Що ж до адвокатури, то, наскільки я зрозуміла, вже створюється Рада адвокатів Києва, яку буде перереєстровано у Всеукраїнську громадську організацію «Рада адвокатів України». В цю структуру зможуть увійти всі громадські організації адвокатів. І тоді стане зрозумілим, хто лобіював власні корпоративні інтереси, прикриваючись громадською організацією, а хто дійсно вирішував проблеми адвокатури.
 
- Катерино Петрівно, на Вашу думку, якщо все ж таки вдасться створити потужну громадську адвокатську організацію, яка зможе впливати на зміцнення правового поля та верховенство закону, чи призведе це до позитивних змін у суспільстві та змінить сприйняття України за кордоном?
 
- Громадянське суспільство в нашій державі формується. Люди чекають, коли юристи таки почнуть змінювати правове поле в сторону демократизації. Але коли утворюються окремі громадські ради науковців, адвокатів, суддів і т.п., то усі розуміють, що вони з’являються лише для виконання вже обговорених цілей під якусь організацію . І такий підхід потрібно змінювати, позаяк суспільство чекає на якісні демократичні зміни, а не на реалізацію чиїхось конкретних корпоративних інтересів.
 
- Катерино Петрівно, Вас обрали до складу КДКА м. Києва, що для Вас  адвокатура?
 
Назва професії походить від латинського advokatus (advokare) «закликаю на допомогу».
 
У суспільстві, що грунтується на верховенстві права, адвокат виконує особливу роль. Обов'язки адвоката не обмежуються сумлінним виконанням того, що йому доручено виконувати в межах, дозволених законом. Адвокат має слугувати інтересам правосуддя, а також тим, чиї права і свободи йому довірено стверджувати і захищати, і обов'язком адвоката є не лише представляти справу клієнта, а й бути його порадником.
 
Саме устами адвокатів рішуче слово у захисті демократичних прав громадян, у забезпеченні їм використання свобод, гарантованих Конституцією, говорить Його величність Закон. Закон, а не амбіції можновладців чи мінливі політичні вітри повинні бути дороговказом на професійному шляху, який ми з вами обрали.
 
Розбудова України як правової держави багато в чому залежить від кваліфікації, професійної компетентності та рівня моральних якостей адвокатів .
 
Почесна й нелегка місія з відстоювання справедливості вимагає від адвокатів високого рівня знань, досвіду та виняткових особистих якостей – честі, гідності, відданості справі й наполегливості.
 
Сьогодні, коли в Україні втілюються в життя демократичні і правові засади, зафіксовані в Конституції та інших законодавчих актах, відбувається реформування правової системи, приємно відзначити, що наша професійна діяльність, досвід та майстерність спрямовані на реалізацію найдемократичнішого принципу громадянського суспільства - “Верховенства права».
 
Саме від професії адвоката залежать долі багатьох людей, політичних інститутів, а подекуди й держави. Адвокат виконує складну, але благородну місію, яка вимагає відповідного рівня освіченості та моральних якостей.
 
І нині, коли наша держава прямує тернистим шляхом побудови громадянського суспільства, важко переоцінити роль і місце в цьому процесі адвоката. Тому створення дієвої правової системи, яка гарантує надійний захист прав і свобод людини, утвердження загальнодемократичних засад судочинства, підвищення рівня правосвідомості в українському суспільстві мають бути  вагомими пріоритетами.
 
За нинішніх непростих умов, що склалися в державі, правова система привертає пильну увагу громадян, політиків та міжнародної спільноти, а тому її представники мають особливо гостро усвідомлювати відповідальність, у тому числі й моральну, і докладати максимум зусиль для наближення вітчизняного законодавства до європейського рівня та стандартів, у яких головне – права і свободи людини.
 
І попри те, що сьогодні забезпечені не всі належні умови для роботи адвокатів, я переконана, що принциповість, професіоналізм, вірність ідеалам Правди і Справедливості, відповідальність за результати своєї діяльності, за долю кожної людини завжди були і залишаються вічними й незаперечними заповідями нашої роботи.
 
Від імені Союзу юристів України я приймала участь у обговоренні подальших кроків у реформуванні адвокатури, яке відбулося 9 березня 2010 року в рамках круглого столу «Законопроекти про адвокатуру: поточна ситуація та можливі рішення» за участі народного депутата Юрія Мірошниченка (автора одного з наявних законопроектів), представників Спілки адвокатів України та Асоціації адвокатів України, Асоціації Правників, європейських експертів, адвокатів та представників засобів масової інформації.
 
Народний депутат України Юрій Мірошниченко запропонував відновити роботу робочої групи з реформи адвокатури за участі громадських організацій та знайти шляхи для розробки єдиного законопроекту. Адвокати, що входять до складу Союзу юристів, вважають, що робоча група повинна взяти за основу найбільш вдалий законопроект, а саме проект, поданий народним депутатом Юрієм Мірошниченком  який пропонує прагматичний підхід до вирішення багатьох важливих питань адвокатської діяльності. Нами неодноразово обговорювалися  питання реформування адвокатури та можливості прийняття компромісного законопроекту у Верховній Раді України у найближчий час. Прийняття такого законопроекту дало б змогу просунутися у питанні реформування адвокатури, забезпечення гарантій професійної діяльності адвокатів .
 
Інтерв’ю провела Оксана КОТОМКІНА
 
Найближчого часу чекайте на наступне інтерв’ю з Катериною Коваль з висвітлення питання щодо створеної робочої групи «З питань судової реформи»
 

 Коментарі

  +0 #1 Дар 27 мар. 2010 г., 17:04:10
Это конечно все правильно, да только как его воплотить, когда каждый думает о своем? Все хоят, чтобы кто-то порешал их проблемы. Адвокаты - не исключение

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Останні новини

За прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение, противник нанес 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов и 376 ударов дронами-камикадзе

детальніше

Опитування

Чи вважаєте Ви Зеленського легітимним президентом після завершення терміну перебування на посаді?

Конфлікти і закони © 2008-2024.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.