​Пленарні засідання Верховної Ради України 9 лютого 2017 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання. А.Парубій повідомив про смерть народного депутата Петра Ваната, який пішов з життя 8 лютого, і висловив співчуття рідним і близьким. Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять Петра Ваната.


Парламентарії приступили до розгляду питань порядку денного.

Прийнято Постанову «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи».


У Рекомендаціях парламентських слухань враховані та систематизовані пропозиції народних депутатів України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, що були висловлені 19 жовтня 2016 року на парламентських слуханнях.

Проект Постанови зареєстровано за№5712.

Прийнято Постанову «Про визначення кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції».

Документом передбачено на виконання статті 5 Закону України «Про запобігання корупції» визначити до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції за поданням Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Марцеляка Олега Володимировича – голову Антикорупційного комітету Асоціації українських правників.

Відповідний проект постанови зареєстровано за №5418.

До порядку денного та прийняття рішення включено два проекти Закону про Конституційний Суд України за №№5336, 5336-1 і проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо розгляду справ за участю присяжних) №5271.

Народні депутати розглянули законопроекти про Конституційний Суд України.

Прийнято за основу проект Закону «Про Конституційний Суд України».

Законопроектом пропонується врегулювати порядок організації та діяльності Конституційного Суду України (далі - Суд), статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до Суду, процедури розгляду ним справ і виконання рішень Суду, а також функціонування інституту конституційної скарги.

Необхідність прийняття проекту зумовлена фактом прийняття Верховною Радою України 2 червня 2016 року Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (набрав чинності 30 вересня 2016 року), яким було внесено зміни до Основного Закону України в частині здійснення правосуддя та конституційного контролю.

Основними завданнями законопроекту є:

- створення на законодавчому рівні умов для реалізації права на конституційну скаргу - нового запровадженого Конституцією України додаткового національного засобу юридичного захисту прав особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України;

- законодавче закріплення нової організаційної структури Конституційного Суду України, яка дасть змогу ефективно реалізовувати Судом свої повноваження;

- законодавче закріплення автономності Конституційного Суду України від системи судів, що здійснюють правосуддя.

Проектом пропонується нова організаційна структура Конституційного Суду України:

Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного Суду України і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями;

два сенати Суду, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Сенат Суду діє як Конституційний Суд України; ухвали Сенату Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами є остаточними;

шість колегій суддів, кожна з яких діє у складі трьох суддів. До повноважень колегії суддів Конституційного Суду України належить вирішення процесуальних питань. Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, постановлена трьома суддями колегії суддів Конституційного Суду України, є остаточною. Це дасть змогу зменшити навантаження на Суд та забезпечити надходження на його розгляд обґрунтованих конституційних скарг, які відповідають критеріям прийнятності.

При розгляді конституційної скарги Конституційний Суд України може видати забезпечувальний наказ, який є новим інститутом вжиття заходів захисту прав людини у виняткових випадках. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення.

Передбачена можливість відтермінування втрати чинності актом (його окремим положенням), який визнано неконституційним.

Законопроект спрямовано на забезпечення безперервності діяльності Суду. Ним передбачено встановлення тримісячного строку для призначення новообраного Судді замість Судді, у якого закінчився строк повноважень або який досяг граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України, та продовження виконання таким Суддею своїх повноважень до призначення нового Судді. Законопроектом визначено складення суддею Конституційного Суду присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Законопроект прийнято з урахуванням пропозицій профільного комітету.

Проект Закону зареєстровано за №5336-1.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо розгляду справ за участю присяжних)».

Законопроектом№5271 пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до яких термін «народні засідателі», який вжито у тексті Кодексу, замінити терміном «присяжні» та поширити дію цих змін також на розгляд справ, провадження у яких відкрито до набрання чинності цими змінами.

Прийнято за основу проект Закону «Про Український культурний фонд».

Проектом (№5491) пропонується створення Фонду.

Органами управління цієї структури пропонується визначити Наглядову раду Фонду і Дирекцію Фонду.

Наглядова рада Фонду, яка забезпечуватиме контроль за діяльністю Фонду, формуватиметься з двох осіб, яких визначає Президент України, двох осіб, визначених Міністерством культури України, двох представників від закладів культури, двох представників від громадських об'єднань та Голови Фонду за посадою.

Голова Фонду призначатиметься на посаду Міністерством культури України з числа кандидатур (не більше трьох), визначених Наглядовою радою Фонду. Голова та інші члени Наглядової ради Фонду здійснюватимуть свої повноваження на громадських засадах.

Управління поточною діяльністю Фонду забезпечуватиметься Дирекцією Фонду. При цьому Виконавчий директор Фонду обиратиметься Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору.

Діяльність Фонду стимулюватиме розробку і впровадження сучасних культурних і мистецьких проектів, сприятиме виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту. Фонд також буде стартовим майданчиком для підтримки мистецьких дебютів, у тому числі за рахунок надання грантів та стипендій.

За результатами голосування відхилено проект Закону про державний фонд гуманітарного розвитку України №3597.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16.00 головуючий відкрив вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Народні депутати розглянули питання місцевого самоврядування.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища)».

Документом, зокрема, передбачено:

закріплення принципу, згідно з яким посада старости запроваджується в селах, селищах, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (крім сіл, селищ, які визначені адміністративним центром об’єднаної громади). При цьому, з метою визначення просторових меж діяльності старости пропонується ввести в чинне законодавство України поняття «старостинський округ», межі якого визначаються сільською, селищною, міською радою об’єднаної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою. Відповідні зміни запропоновані і щодо Закону України «Про місцеві вибори», які передбачають, що єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу;

запровадження повсюдності інституту старост в межах об’єднаної територіальної громади є важливою гарантією захисту прав та інтересів жителів всіх сіл та селищ, що перебувають на її території;

визначення періодичності та порядку звітування старости про свою роботу;

поширення на старосту гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад;

встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень старости;

поширення на старост положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині звільнення від проведення спеціальної перевірки;

врегулювання питань статусу старости як посадової особи місцевого самоврядування.

Також Законом закріплюються повноважень старости:

- представлення інтересів жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

- сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

- участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

- участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

- участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

- сприяння утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

Відповідний законопроект зареєстровано за №4742.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів».

Законом, зокрема, встановлюється, що повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Відповідний законопроект зареєстровано за №4110.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)».

Законом, зокрема, встановлюється наступне.

Добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону, має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї об’єднаної територіальної громади.

Сільський, селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.

Сільський, селищний голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади надсилає пропозицію до сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, до якої є намір приєднатися.

Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади на наступній сесії розглядає пропозицію щодо ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади та за результатами розгляду приймає рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади або про відмову в наданні такої згоди.

Документ також містить порядок підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади та інші норми.

Відповідний законопроект зареєстровано за №4772.

Прийнято Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Документом, зокрема, передбачено:

врегулювання статусу службовців органів місцевого самоврядування;

рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі професійної компетентності;

прозоре прийняття на службу в органах місцевого самоврядування;

деполітизація служби в органах місцевого самоврядування;

нова модель оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм керівника;

впровадження ефективного механізму запобігання корупції;

професійне навчання службовців місцевого самоврядування;

перерозподіл посад служби в органах місцевого самоврядування на службовців та виборних посадових осіб місцевого самоврядування;

посилення гарантій використання службовцями місцевого самоврядування державної мови, а також регіональних мов або мов національних меншин;

включення норм щодо врегулювання питання дисциплінарної відповідальності службовців місцевого самоврядування;

передбачення положень щодо особливостей проходження служби виборними посадовими особами місцевого самоврядування;

визначення статусу працівників патронатної служби в органах місцевого самоврядування тощо.

Відповідний законопроект зареєстровано за №2489.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За матеріалами Інйформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Минулої доби на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.