​Пленарні засідання Верховної Ради України 6 квітня 2017 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкривши ранкове засідання, звернув увагу на те, що сьогодні згідно з порядком денним пропонується розглянути у другому читанні два фундаментальних законопроекти - про ринок електричної енергії і про Конституційний Суд України. До порівняльної таблиці першого законопроекту включено понад 900 правок, до другого - близько тисячі двохсот.


А.Парубій висловив сумнів, що обидва законопроекти вдасться сьогодні розглянути. Зважаючи на це, сьогодні буде розглядатися лише перший законопроект - про ринок електричної енергії. Законопроект про Конституційний Суд України розглядатиметься наступного вівторка.

Головуючий повідомив, що дві фракції вимагають оголосити перерву або надати їм можливість для оголошення заяви.

Керівники фракцій Радикальної партії Олег Ляшко і фракції «Самопоміч» Олег Березюк вимагали запросити на пленарне засідання голову Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг для інформації щодо прийнятого Національною комісією рішення про введення абонплати за газ.

Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я».

Законом передбачено комплексно реформувати систему охорони здоров’я для створення в Україні мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення.

Закон спрямований на реформування організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я та їх фінансування. При цьому у відповідності до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена і державні та комунальні заклади охорони здоров’я будуть залишатись у державній та комунальній власності та не будуть підлягати приватизації.

Законодавчим актом:

уточнено особливості організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я, їх класифікацію, вимоги до установчих документів та управління;

встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я - державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, зокрема порядок переоформлення ліцензій, інших дозвільних документів;

встановлено ряд стимулів, в тому числі фінансових, для реорганізації закладів охорони здоров’я - державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства;

врегульовано особливості укладення трудових контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я;

уточнено можливі джерела фінансування надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я;

уточнено існуючу гарантію, що кошти не використані закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть вилучатись, та можуть використовуватись таким закладом на фінансування його діяльності (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази). Таке невикористання коштів не може бути підставою для зменшення фінансування у наступному бюджетному періоді.

Законом також врегульовані окремі питання, пов’язані з договорами про медичне обслуговування населення. Договори про медичне обслуговування населення будуть укладатись відповідно до спеціального порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який замінить процедури державних закупівель, які внаслідок своєї складності та тривалості можуть призвести до перебоїв в наданні медичних послуг населенню.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім підпункту 3 (щодо нової редакції статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я) пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Державні та комунальні заклади охорони здоров’я - бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров’я з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв’язку із зміною його організаційно-правової форми забороняється.

Згідно із Законом, не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Законом встановлено, що до 31 грудня 2018 року:

1) кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;

2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, не застосовується;

3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються відповідно до пункту 2 цього розділу, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;

4) казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до пункту 2 цього розділу, є правонаступниками всіх прав та обов’язків відповідних бюджетних установ. Органи, що здійснюють управління майном відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, передають відповідним казенним підприємствам та комунальним некомерційним підприємствам, що утворюються у результаті реорганізації таких установ відповідно до пункту 2 цього розділу, майно, що входить до цілісного майнового комплексу державного чи комунального закладу охорони здоров’я – бюджетної установи, яким користувалися на законних підставах ці заклади. Майно, що передається від державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ відповідно до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, утворених у результаті реорганізації, закріплюється за ними на праві оперативного управління;

5) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються у результаті реорганізації таких закладів відповідно до пункту 2 цього розділу, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації;

6) кошти, не використані державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються та можуть бути використані у подальшому виключно з метою фінансування діяльності державного чи комунального закладу охорони здоров’я, у тому числі для оновлення матеріально-технічної бази, з урахуванням вимог законодавства та установчих документів. Невикористання державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) бюджетних коштів та/або коштів, отриманих за договорами про медичне обслуговування населення, не може бути підставою для зменшення обсягу бюджетних коштів, що будуть перераховані такому закладу охорони здоров’я у наступному бюджетному періоді, за умови належного виконання договорів про медичне обслуговування населення.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №2309а-д.

Народні депутати за результатами голосування не підтримали пропозицію головуючого працювати без перерви о 12.00. -12.30.

Розглядається проект Закону про ринок електричної енергії в Україні №4493.

Під час розгляду поправок Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що Європарламент схвалив безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу.


«Це важливе рішення, адже щоби отримати безвізовий режим, Україна виконала 144 вимоги, а це ухвалення 144 законів, це 144 реформи, які змінили Україну, які наблизили її до європейських стандартів життя. До життя в родині вільних народів, вільного та гідного життя», - сказав А.Парубій і подякував європейським колегам за підтримку і віру в Україну.

Народні депутати продовжили розгляд правок до законопроекту про ринок електричної енергії в Україні №4493.

За результатами голосування 265 голосами законопроект направлено на доопрацювання в комітет для підготовки на повторне друге читання.

А.Парубій оголосив про створення у Верховній Раді двох міжфракційних депутатських об’єднань - «Сприяння захисту прав та соціальної реабілітації учасників АТО», головою якого обрано народного депутата Оксану Білозір, і «Право на захист», головою обрано народного депутата Юрія Дерев'янка.

Головуючий закрив ранкове засідання.

О 16.00 розпочалося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Народні депутати приступили до розгляду питання соціальної та гуманітарної політики.

Парламентарії повторно розглянули після доопрацювання Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей» №2406.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей».

Законодавчим актом статтю 23 Закону України «Про міліцію» після частини сьомої доповнено новою частиною такого змісту:

«Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності працівника міліції, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції, здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Законом статтю 162 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» викладено в редакції, згідно з якою:

«1. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:

а) 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;

б) 375-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 225-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).

2. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому у випадках, зазначених у підпункті 5 пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 105-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб».

Статтю 21 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» доповнено частиною шостою такого змісту:

«У разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, працівників міліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі та порядку, визначених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Закон прийнято з урахування пропозицій комітету і техніко-юридичними правками.

Закон зареєстровано за №2406.

Прийнято Закон «Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку».

Законодавчим актом доповнено статтю 42 Кодексу законів про працю України новою нормою, відповідно до якої, переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації пропонується надавати працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №5564.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю».

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», які дозволять законодавчо захистити право осіб з інвалідністю або водіїв, які перевозять інвалідів, на безоплатне паркування на спеціально обладнаних місцях, з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою.

Зокрема, в КУпАП пропонується доповнити:

статтю 122 новою частиною 4, якою встановити відповідальність за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками, де дозволено зупинку лише водіям з інвалідністю;

статтю 152-1 новими частинами другою та третьою, якими встановити відповідальність за паркування транспортного засобу на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії-інваліди, та за необлаштування на майданчиках для паркування місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії інваліди.

Змінами до статті 255 КУпАП пропонується надати уповноваженим посадовим особам органів внутрішніх справ (Національної поліції) право складати протоколи про вчинення вищеназваних адміністративних правопорушень.

Також, право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152-1 КУпАП, пропонується надати посадовим особам, уповноваженим на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, а також членам громадських організацій осіб з інвалідністю, уповноваженим на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Проект Закону зареєстровано за №5629.

За результатами голосування на доопрацювання направлено проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (щодо повноважень Пенсійного фонду України) №4556.

Прийнято Закон «Про внесення змін до статті 11-1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо оперативності прийняття рішень».

Законодавчим актом внесено зміни до статті 11-1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», якими передбачається передати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністрацій право приймати рішення про передачу у власність легкових автомобілів, які були визнані гуманітарною допомогою та надані у користування особам з інвалідністю, цим особам (їх законним представникам) після користування ними більше 10 років, а у разі їх смерті - членам їх сімей, спадкоємцям.

Проект Закону зареєстровано за №5480.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За матеріалами Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.