Антимонопольний комітет України визнав, що "Воля-кабель" зловживає монопольним становищем на ринку

Антимонопольний комітет України визнав, що "Воля-кабель" зловживає монопольним становищем на ринку
 
«Конфлікти і закони» дізналися, що у відповіді на депутатський запит Ю.Кармазіна та О.Семерака Антимонопольний комітет України визнав, що ЗАТ "Воля-кабель" зловживає монопольним становищем на ринку багатоканальної кабельної телемережі.
У зв’язку з цим, з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України надав Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення обов'язкові для розгляду рекомендації вжити передбачених законодавством заходів щодо забезпечення виконання ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" вимог ч.8 ст. 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо погодження з абонентом внесення змін до характеристик програмної послуги. Наводимо повний текст відповіді нижче.
 
 
АНТИМОНОПОЛЬНИИ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел. (044) 251-62-62, факс (044) 520-03-25 E-mail: [email protected] Web: http:// www.amc.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032767
01.06.2010 №36-09\01-4588
На № 11/10-422 від 14 травня 2010 року
Верховна Рада України
Народному депутату України КАРМАЗІНУ Ю. А.
Про діяльність ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"
Шановний Юрію Анатолійовичу!
На Ваш спільний з народним депутатом України Семераком О. М. депутатський запит від 13 травня 2010 року щодо діяльності фупи компаній "Воля", надісланий Головою Верховної Ради України листом від 14 травня 2010 року № 11/10-422, в межах повноважень повідомляємо наступне.
1. Про тарифи на програмну послугу, що надається ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" з використанням багатоканальної кабельної телемсрсжі
Рішенням Антимонопольного комітету України від З липня 2009 року № 237-р визнано, що суб'єкт господарювання, до складу якого входять, зокрема, ЗАТ "Воля-кабель", ВАТ "Київські телекомунікаційні мережі" та ВАТ "1ВК", а з 24 червня 2009 року суб'єкт господарювання, до складу якого входять, зокрема, ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", яке є правонаступником ЗАТ "Воля-кабель", ВАТ "Київські телекомунікаційні мережі" та ВАТ "ІВК", встановивши такі ціни (тарифи) на програмну послугу, що надається з використанням багатоканальної кабельної телемережі в місті Києві, які неможливо бу;ю б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, вчинив порушення, передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції"", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку програмної послуги, що надається з використанням багатоканальної кабельної телемережі, а також накладений штраф у сукупному розмірі З млн грн (по 1 мли гри на кожного відповідача).
Крім того, зазначеним рішенням Комітету зобов'язано суб'єкта господарювання, в особі ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", ВАТ "Київські телекомунікаційні мережі" та ВАТ "ІВК", знизити ціни (тарифи) на програмну послугу, що надається з використанням багатоканальної кабельної телемережідо економічно обґрунтованого рівня, зокрема шляхом: унеможливлення включення до вартості цієї послуги витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до вартості послуги доступу до мережі Інтернет, та будь-яких інших витрат, не пов'язаних з наданням цієї послуги; вибору економічно обґрунтованого методу розподілу непрямих витрат між різними послугами, який би унеможливлював штучне завищення вартості програмної послуги, що надається з використанням багатоканальної кабельної телемережі; зменшення рентабельності діяльності ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", ВАТ "Київські телекомунікаційні мережі" та ВАТ "ТВК" до рівня, розумно необхідного для забезпечення прибуткової діяльності, який суттєво не перевищує рівня рентабельності в галузі зв'язку.
ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", ТОВ "КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ" (яке є правонаступником ВАТ "Київські телекомунікаційні мережі") і ТОВ "ІНТЕРНЕТ В1ДЕ0 КОМУНІКАЦІЙ" (яке є правонаступником ВАТ "ІВК") звернулися до господарського суду міста Києва із позовом про визнання недійсним рішення Комітету від З липня 2009 року № 237-р.
Рішенням господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 року у справі № 14/447 ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", ТОВ "КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ" і ТОВ "ІНТЕРНЕТ ВІДЕО КОМУНІКАЦИЇ" у позові відмовлено.
Зазначене рішення не набрало законної сили, оскільки позивачі подали апеляційну скаргу.
На сьогодні у Київському апеляційному господарському суді здійснюється розгляд апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 року у справі № 14/447, в ході якого була призначена експертиза телекомунікаційних систем та засобів.
2. Про перехід ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" на цифровий спосіб розповсюдження програм
За інформацією ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" (лист від 28 травня 2010 року № 298), у будинку за адресою провулок Бастіонний, 5, відбулася заміна технології надання послуги доступу до телепрограм після відповідного інформування мешканців на підставі п'ятирічного плану технічних заходів з модернізації мережі оператором телекомунікацій (ТОВ "КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ").
Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (надалі - Національна рада) від З жовтня 2007 року № 1269 "Про заяву ЗАТ "Воля-кабель", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (HP № 0144-п від 16.10.2003)" ЗАТ "Воля-кабель" дозволено здійснити поступовий перехід з аналогового способу розповсюдження програм на цифровий до 1 лютого 2009 року.
Антимонопольним комітетом України надані рекомендації від 9 вересня 2008 року № 18-рк ЗАТ "Воля-кабель", зокрема, вжити заходів щодо відстрочення кінцевого терміну поступового переходу на розповсюдження телепрограм у цифровий спосіб не менше ніж на один квартал, звернувшись з відповідною заявою до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. Згідно зі статтею 13 зазначеного Закону Національна рада здійснює, зокрема, нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, застосування в межах своїх повноважень санкцій відповідно до закону.
Згідно з частиною першою статті 70 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог, зокрема, законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення.
Антимонопольним комітетом України був надісланий лист від 11 вересня 2008 року № 36-29.3/02-6313 до Національної ради з пропозицією розглянути питання щодо продовження терміну завершення поступового переходу ЗАТ "Воля-кабель" з аналогового способу розповсюдження програм на цифровий, визначеного у рішенні Національної ради від З жовтня 2007 року № 1269, та вжити заходів щодо забезпечення споживачів ЗАТ "Воля-кабель" можливістю вибирати спосіб розповсюдження телепрограм при користуванні послугами доступу до телепрограм.
Розглянувши звернення ЗАТ "Воля-кабель" і Антимонопольного комітету України щодо продовження терміну завершення поступового переходу ЗАТ "Воля-кабель" з аналогового способу розповсюдження програм на цифровий, Національна рада прийняла рішення від 28 січня 2009 року № 108 "Про внесення змін до рішення Національної ради від 03.10.2007 № 1269 "Про заяву ЗАТ "Воля-кабель", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (ІТР № 0144-п від 16.10.2003)", відповідно до пункту 1 якого вирішила внести зміни до рішення Національної ради від З жовтня 2007 року № 1269 "Про заяву ЗАТ "Воля-кабель", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (HP № 0144-п від 16.10.2003)", вилучивши пункт З цього рішення, знявши обмеження терміну поступового переходу ЗАТ "Воля-кабель" з аналогового способу розповсюдження програм на цифровий спосіб розповсюдження. Відповідно до пункту 2 зазначеного рішення ЗАТ "Воля-кабель" зобов'язане вжити необхідних заходів щодо забезпечення безперебійності надання послуг абонентам з використанням аналогового та цифрового способу розповсюдження програм.
За інформацією, наданою Національною радою листом від 31 липня 2009 року № 17/1799, упродовж червня - липня 2009 року значно зросла кількість скарг, які надійшли до Національної ради від окремих громадян та громадських організацій стосовно діяльності провайдера програмної послуги ЗAT "Воля-кабель". Зокрема, Національною радою отримано звернення віце-прем'єр-міністра України щодо розгляду листа Ради організації ветеранів України про проблему, яка виникла під час зміни компанією стандартів поширення телерадіопрограм, та невиконання нею договірних відносин з абонентами.
Цим же листом Національна рада надіслала Комітету рішення від 22 липня 2009 року № 1588 "Про призначення позапланової перевірки ЗАТ "Воля-кабель", м. Київ, (ліцензія HP № 0144-п)" та запропонувала провести спільну позапланову перевірку цієї компанії.
Відповідно до Акта позапланової перевірки дотримання законодавства України та умов ліцензії від 20 серпня 2009 року № 35/Кв/А/09 перевіркою, зокрема встановлено, що звернення товариства з приводу намірів закінчити перехід на "цифрову технологію з надання послуги доступу до телевізійних програм" та попередження про надання виключно такої послуги з вересня поточного року, яке компанія надіслала до абонентів та зразок якого був надісланий до Національної ради (вх. № 16а/3259 від 23.07.2009), містить ознаки порушення частини восьмої статті 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки провайдер не має права до закінчення строку дії угоди, без офіційного погодження абонента вносити зміни до характеристик програмної послуги.
За інформацією Національної ради (лист від 2 грудня 2009 року № 16а/2749), питання про результати позапланової перевірки ЗАТ "Воля-кабель", Національна рада тримає на контролі і заплановано розглянути у встановленому порядку на засіданні Національної ради найближчим часом. Про розгляд Національною радою результатів позапланової перевірки ЗАТ "Воля-кабель" та вжиті заходи Комітет буде поінформовано додатково.
До Комітету не надійшла інформація про розгляд Національною радою результатів зазначеної перевірки та вжиті заходи.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 5 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України надав Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення обов'язкові для розгляду рекомендації від 18 березня 2010 року № 3-рк вжити передбачених законодавством заходів щодо забезпечення виконання провайдерами програмної послуги, зокрема ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", вимог частини восьмої статті 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо погодження з абонентом внесення змін до характеристик програмної послуги.
У листі від 30 квітня 2010 року № 16а/1029 Національна рада повідомила, що, розглянувши листа щодо рекомендацій Антимонопольного комітету України від 18 березня 2010 року про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, рішенням від 14 квітня 2010 року № 634 Національна рада призначила позапланову перевірку діяльності ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", а також повідомила, що проведення зазначеної перевірки, пов'язаної з питанням дотримання ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" статей 39, 40 і 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", заплановане з 13 до 14 травня 2010 року, за результатами перевірки Національною радою буде прийняте відповідне рішення.
Крім того, слід зазначити, що Київським міським територіальним відділенням Комітету були надані рекомендації районним у місті Києві державним адміністраціям щодо падання суб'єктам господарювання за наявності технічної можливості доступу до будинків житлового фонду комунальної власності районів для створення альтернативних джерел кабельного телебачення в районах міста Києва.
3. Про відсутність регулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою
Згідно з частиною одинадцятою статті 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (надалі - Закон) розмір абонентної плати за користування універсальною програмною послугою підлягає державному регулюванню (відповідно до статті 1 Закону універсальна програмна послуга обов’язкове забезпечення абонентам можливості перегляду пакета програм у складі програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, за винятком випадків застосування абонентами індивідуальних приймальних приладів або систем).
На сьогодні таке регулювання відсутнє.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Органом регулювання у сфері телекомунікацій згідно з частиною першою статті 17 Закону України "Про телекомунікації" є Національна комісія з питань регулювання зв'язку України.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 18 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України, зокрема, здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері телекомунікацій.
У процесі надання універсальної програмної послуги використовуються телекомунікаційні мережі, для надання цих послуг провайдер програмної послуги повинен бути або провайдером, або оператором телекомунікацій.
Значна частина витрат, які пов'язані з наданням універсальної програмної послуги та які враховуються під час визначення тарифу на цю послугу - це витрати на обслуговування та експлуатацію телекомунікаційної мережі.
Крім того, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, прийнятої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року № 375, підклас "Діяльність зв'язку", зокрема, включає передавання (приймання) звуку, зображення, тексту, факсиміле, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку в мережах фіксованого і рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, передачі даних.
Тобто, на думку Комітету, державне регулювання абонентної плати за користування універсальною програмною послугою повинне здійснюватись Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за участю Національної комісії з питань регулювання зв'язку України.
Отже, існує необхідність внесення змін до Закону України "Про телекомунікації", згідно з якими до повноважень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України відноситимуться повноваження щодо участі у державному регулюванні абонентної плати за користування універсальною програмною послугою, зокрема у розробці методики (порядку) формування та встановлення абонентної плати за користування універсальною програмною послугою, а також в інші нормативно-правові акти, в які необхідно внести зміни у зв'язку із внесенням відповідних змін до Закону України "Про телекомунікації".
Комітетом надіслані листи Президенту України від 22 березня 2010 року № 36-29.1/02-239-дск, віце-прем'єр-міністру Укра"їни від 26 березня 2010 року № 36-29.1/02-253-дск, заступнику Глави Адміністрації Президента України від 26 березня 2010 року № 36-29.1/02-254-дск з вказаними вище пропозиціями щодо порядку регулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою.
Крім того, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2010 року № 469-дск до листа Антимонопольного комітету Укра'їни від 26 березня 2010 року № 36-29.1/02-253-дск Комітет надіслав листа із зазначеними пропозиціями Національній комісії з питань регулювання зв'язку України.
У зв'язку з тим, що питання запровадження державного регулювання універсальної програмної послуги потребує законодавчого врегулювання, важливою є підтримка народних депутатів України у вирішенні цього питання.
 
З повагою Голова Комітету О. КОСТУСЄВ
 
10.06.2010

Наступна стаття »Комментарии

  +0 #1 Вербенко 14 июня 2010 г., 21:59:59
Те щр чинить компанія Воля по відношенню своїх користувачів давно перейшло всякі нормальні межі.Воля по суті здирає платню не враховуючи фактично чи вичерпаний трафік чи ні але бере наперед платню з авансом не добровільно а займається ЗДИРНИЦТВОМ,примушуючи користувачів таким чином утримувати компанію.
  +0 #2 Серёга 15 июня 2010 г., 8:16:50
Качество обслуживания абонентов у Воли - на уровне шаражкиной конторы. Можно часами простоять в очереди. Может, у Воли всё так плохо, что не хватает денег на организацию пунктов приёма абонентов? Скорее совести не хватает у руководства этой конторы. Смешно смотрится их девиз: "Воля - я можу все". Да уж, от них действительно всего можно ожидать.
  +0 #3 Fairman 17 июня 2010 г., 17:11:09
2Вербенко: надо просто выбирать себе тариф по своим потребностям. Если выкачиваешь 400 мб в месяц, то какой резон брать себе пакет с 80 гб и потом жаловаться, что тебя кто-то обманывает? При этом у той же самой Воли есть безлимит, где отпадает само понятие "трафик". Нужно просто внимательно читать текст договора и с умом подходить к выбору тарифа.

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Круглый стол проводился 2 ноября 2021. Мероприятие проходило в здании Конгресса США под непосредственной модерацией сенатора Джонсона

подробнее

Опрос

Як Ви сприйняли розслідування Bellingcat щодо вагнергейту?

Конфликты и законы © 2008-2021.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.