​Пленарні засідання Верховної Ради України 5 липня 2017 року

Ранкове засідання відкрила Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. І.Геращенко нагадала, що сьогодні день звільнення міст Краматорськ і Слов’янськ від проросійських терористів.


Народні депутати оплесками привітали військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, СБУ, які брали участь у звільненні цих міст, а жителям Краматорська і Слов’янська подякували за мужність.

Головуюча надала слово для виступу представнику двох фракцій, які брали слово для виступу.

Представник фракції «Опозиційний блок» Ігор Шурма поінформував про вчорашнє спільне засідання Комітетів з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та охорони здоров’я, які заслухали звіт представників Міністерства охорони здоров’я про хід медичної реформи та про ухвалені рішення.

Народні депутати продовжили розпочатий напередодні розгляд правок до проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України №7010.

На минулому засіданні було розглянуто 143 правки - 206-и.

254 голосами законопроект прийнято у другому читанні і в цілому.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України».

Законом запроваджується механізм «єдиного вікна» - механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» документів та/або відомостей з метою дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, передбачених цим Кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основі та на виконання цього Кодексу та інших законів України.

Законом «створення та функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів, автоматизованої системи митного оформлення та єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику».

Законом встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, визначає коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено заборону законом або між-народним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або відповідно до закону чи міжнародно-го договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, і розміщує від-повідну інформацію на своєму офіційному сайті та в єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Відповідні зміни внесено до Митного кодексу України.

Законом також внесено зміни до законів «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний кордон України», «Про ветеринарну медицину», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про карантин рослин», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про пестициди і агрохімікати», «Про видавничу справу», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про відходи», Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» та інших, а також до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №7010.

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до інституцій ЄС щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом №8551 доповіла народний депутат Ірина Геращенко.

Прийнято Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до інституцій ЄС щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом».

Верховна Рада України затвердила Звернення Верховної Ради України до інституцій Європейського Союзу щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

У Зверненні Верховна Рада закликала заклик інституції Європейського Союзу сприяти максимальному використанню можливостей інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу у сферах, які становлять спільний інтерес та охоплюються Угодою про асоціацію, а також привернула увагу інституцій Європейського Союзу напередодні 20-го Саміту Україна-ЄС до необхідності посилити тиск на російську федерацію для негайного та безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних російської федерації громадян України, які протиправно ув’язнені з політичних мотивів, негайного звільнення заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Проект Постанови зареєстровано за №8551.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні».

Законодавчим актом удосконалено механізми функціонування фінансового сектору та переглянути принципи і механізми корпоративного управління державних банків, приведено їх у відповідність до найкращих міжнародних стандартів шляхом створення ізольованої від політичного впливу системи управління діяльністю державних банків через наглядові ради, більшість у складі яких становитимуть незалежні члени.

Законом статтю 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викладено в новій редакції, якою, зокрема, передбачено, що наглядова рада державного банку складається із дев’яти членів, з яких шість членів повинні бути незалежними, а три члени - представниками держави пропорційно від Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Законом визначено перелік критеріїв, яким повинні відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави у наглядовій раді державного банку.

Для визначення претендентів на посади членів наглядової ради державного банку Кабінет Міністрів України утворює конкурсну комісію, до складу якої входять один представник від Президента України, три представники від Кабінету Міністрів України та один представник Верховної Ради України.

Члени наглядової ради державного банку призначаються вищим органом на підставі подання конкурсної комісії протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідного подання.

Законом також передбачено вичерпний перелік підстав, за якими члени наглядової ради можуть дострокового припинити своїповноваження, або бути тимчасово відсторонені.

Відповідні зміни внесено до Господарського кодексу, законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про управління об’єктами державної власності», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про виконавче провадження».

Проект Закону зареєстровано за №8331-д.

Прийнято Постанову «Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві».

Постановою передбачається забезпечити належні організаційно-правові умови для занесення об’єкту культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення та подальших кроків щодо музеєфікації артефактів для створення національного музейного закладу культури.

Постанова передбачає доручення Кабінету Міністрів України щодо вжиття необхідних заходів для збереження об’єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві та створення передумов для занесення об’єкту культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення.

Постановою рекомендується Київській міській державній адміністрації вжити вичерпних заходів для інформування громадськості стосовно об’єктивного поточного стану щодо музеєфікації об’єкту культурної спадщини та широкого обговорення подальших кроків з метою зменшення соціальної напруги.

Проект Постанови зареєстровано за №8541.

До порядку денного сесії та прийняття рішення включено ряд законопроектів.

Головуючий перед початком розгляду питання про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії надав слово для виступу представникам депутатських фракцій і груп, які висловили свої позиції щодо участі у голосуванні з цього питання.

А.Парубій після виступів поставив на рейтингове голосування це питання. За результатами голосування 189 народних депутатів підтримали пропозицію щодо розгляду питання.

Головуючий оголосив до розгляду проект Постанови про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання №8504.

Проект доповів перший заступник Голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник.

Прийнято Постанову «Про календарний план проведення дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».

Верховна Рада України затвердила календарний план проведення дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Постановою передбачено розпочати дев’яту сесію Верховної Ради України восьмого скликання 4 вересня 2018 року, а закінчити - 25 січня 2019 року.

На час проведення дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання календарним планом відводяться для:

- пленарних засідань Верховної Ради України - 9 тижнів;

- роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах - 7 тижнів;

- роботи народних депутатів України з виборцями - 5 тижнів;

- проведення «годин запитань до Уряду» у Верховній Раді України - 9 годин.

З метою створення сприятливих умов для більш раціонального використання робочого часу у Постанові враховано графік проведення чергових сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи з 8 по 12 жовтня 2018 року та з 21 по 25 січня 2019 року, святкові та неробочі дні, а також дні релігійних свят, передбачені статтею 73 Кодексу законів про працю України.

Проект Постанови зареєстровано за №8504.

У засіданні оголошено перерву на 30 хвилин.

Після перерви головуючий надав слово голові депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Артуру Герасимову, який заявив, що фракція вимагає повернення до розгляду питання про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії.

Народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» залишили сесійну залу.

Представники інших фракцій у виступах закликали своїх колег повернутися до зали і продовжити роботу. Вони вимагали від Президента України внести до сесійної зали 13 кандидатур для призначення на посади членів ЦВК.

Головуючий після виступів представників фракцій запросив керівників фракцій на нараду у кабінет Голови Верховної Ради і оголосив перерву у засіданні на 15 хвилин.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що консультації представників депутатських фракцій продовжуються і закрила ранкове засідання.

По перерві розпочалося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.

Народні депутати продовжили розгляд питань порядку денного.

Парламентарії розглянули проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів №6518.

240 голосами законопроект прийнято за основу.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів».

Законопроектом пропонується внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Змінами пропонується визначити, що:

доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється, зокрема, шляхом їх офіційного оприлюднення (опублікування) відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

публікація законів та інших актів Верховної Ради України у газеті «Голос України» вважатиметься офіційним оприлюдненням (опублікуванням);

офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюватиметься в газеті «Урядовий кур’єр»;

дія Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» не поширюватиметься на державні друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи державної влади, що відповідно до закону здійснюють офіційне оприлюднення(опублікування) законів та інших нормативно-правих актів (газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр»).

Проект Закону зареєстровано за №6518.

На вимогу фракцій «Народний фронт» і Радикальної партії головуючий оголосив перерву у засіданні на 30 хвилин, запросивши голів фракцій і груп на нараду для проведення консультацій.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій після закінчення перерви поінформував про результати проведених консультацій. Він висловив впевненість у тому, що нарада допомогла всім її учасникам порозумітися і зробити Парламент ще сильнішим. Ми домовилися по завершенню наради.

А.Парубій надав слово для виступу представникам депутатських фракцій.

У виступах прозвучали позиції політичних сил, представлених у Верховній Раді, щодо розв'язання конфліктної ситуації, яка виникла, і щодо забезпечення ефективної і продуктивної роботи Парламенту.

Головуючий закрив вечірнє засідання.

За матеріалами Інформаційного управління ВР України

Фото з прямої трансляції на каналі «Рада»Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Дарницький суд. Трансляція рішення судді Заставенко у справі «Медведчук проти Стуса». P.S. Рішення «іменем України» винесене

подробнее

Опрос

Вы проголосуете на местных выборах за кандидатов от "Слуг народа"?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.