Пленарні засідання Верховної Ради України 19 квітня 2016 року

19vr 04

 
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту. У сесійній залі зареєструвалося 324 народні депутати.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню)».

Законодавчим актом встановлено категорії осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та платників єдиного внеску, замінено термін «престарілий» на термін «особа похилого віку» у значенні, встановленому Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

Відповідні уточнення внесено до норм законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №2274а.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо необхідного страхового стажу для призначення пенсій інвалідам другої групи».

Законодавчим актом продовжено до 1 січня 2017 року дію норми Закону, яка надає особам, визнаним інвалідами II групи, право на призначення пенсії по інвалідності за наявності у них на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією страхового стажу, необхідного для призначення пенсій по інвалідності І групи.

Відповідні зміни внесено до пункту 4-2 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення».

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №2511а.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції».

Законопроектом пропонується надати право на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками - 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок:

- військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, а також тим, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;

- учасникам бойових дій з числа осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

- інвалідам війни з числа осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також у складі добровольчих формувань, які виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із ними.

- дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам вищезазначених осіб, які померли (загинули) внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення.

Відповідні зміни передбачається внести до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення».

Проект Закону зареєстровано за №3252.

Прийнято за основу проект Закону «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».

Законопроектом пропонується визначити особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, в період проведення антитерористичної операції, в період запровадження надзвичайного стану.

Проектом передбачається встановити, що окремі центральні органи виконавчої влади, інші центральні органи та їх структурні підрозділи (Міністерство оборони України та його розвідувальних органів, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України та інші військові формування та/або частини) в особливий період, в період проведення антитерористичної операції та в період запровадження надзвичайного стану будуть здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони за переговорною процедурою відмінною від такої процедури, встановленої Законом України «Про публічні закупівлі».

Особливість переговорної процедури полягає у проведенні відбору учасників закупівель через електронний аукціон на конкурсних засадах.

З цією метою учасники подають визначений перелік документів та цінову пропозицію і електронна система автоматично визначатиме переможця конкурсу, а не сам замовник. Після цього укладається договір з переможцем на поставку товарів,  робіт, послуг і подальша поставка товарів буде здійснюватися без проведення процедур закупівель.

Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про публічні закупівлі», «Про державне оборонне замовлення».

Проект Закону зареєстровано за №4288.

Прийнято за основу проект Закону «Про приватну детективну (розшукову) діяльність».

Законопроектом пропонується легалізувати приватну детективну діяльність та визначити її загальні правові засади.

Проектом також передбачається визначити:

 види та правовий статус суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності;

процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

види детективних послуг, що можуть надаватися суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов'язки цих суб'єктів;

питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність;

процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів та умови їх застосування;

здійснення контролю за діяльністю суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Проект Закону зареєстровано за №3726.

Ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

Законом шляхом внесення змін до законів «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» визначено порядок забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції. Зокрема, створення державою додаткових можливостей щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів, проходження державної підсумкової атестації та отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту для осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення); із наданням можливості вступати до вищих навчальних закладів, які було евакуйовані із зони проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території, а також тих вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областях де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації, за умови складання лише вступних іспитів на конкурсній основі.

Відповідний законопроект зареєстровано за №4350.

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель».

Законопроектом пропонується розширити повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин за рахунок обмеження відповідних повноважень органів виконавчої влади, зокрема, надати сільським, селищними та міським радам право розпоряджатися землями державної власності за межами населених пунктів в якості делегованих повноважень (крім земель оборони, земель природно-заповідного фонду та деяких інших), провадити зміну цільового призначення земельних ділянок приватної власності не тільки у межах населеного пункту, а й за його межами. Також у проекті коригуються повноваження у сфері земельних відносин районних, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади; визначається порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, який пропонується надати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, центральному органу, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин; визначається порядок встановлення (відновлення) меж територіальних громад тощо.

Відповідні зміни пропонується внести до Земельного кодексу, Лісового кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фермерське господарство», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оцінку земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель», «Про землеустрій».

Проект Закону зареєстровано за №4355.

Народні депутати розглянули питання судової системи.

Верховна Рада України надала згоду на затримання та арешт (взяття під варту) судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Руслана Степановича.

Верховна Рада розглянула подання Генеральної прокуратури України про надання Верховною Радою України згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.С. та підтримала їх.

Проект постанов зареєстровано за №4338 і №4339.

Парламентарії розглянули питання про звільнення суддів.

Верховна Рада України прийняла ряд постанов про звільнення суддів судів Автономної Республіки Крим у зв'язку з порушенням присяги судді.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій після ухвалення постанов оголосив вечірнє засідання закритим, повідомляє Інформаційне управління ВР України.Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Минулої доби на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.